sobota, 15 czerwca, 2024

Burmistrz Jasła prosi o pomoc

0
Burmistrz Jasła prosi o pomoc
Udostępnij:

W związku z koniecznością opracowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, Burmistrz Jasła zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnianie ankiet.

Szanowni Mieszkańcy Miasta Jasła!

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

– redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
– zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miasta Jasła i gmin funkcjonujących w obrębie Związku. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Miasta i Gmin.

Dobrze opracowany plan pozwoli podnieść szanse Miasta i jego Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Miasto lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaslo.pl

w zakładce Dotacje – „Plan gospodarki niskoemisyjnej”

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl w terminie do 26 czerwca 2015 roku.

Równocześnie na terenie miasta Jasła prowadzone są badania ankietowe wśród mieszkańców. Badaniem objętych zostanie 1000 domów jednorodzinnych.

Dodatkowe informacje:

Wykonawca – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy; www.pgksa.pl telefon 52 345 60 81; email pgn@pgksa.pl

Urząd Miasta – ul. Rynek 12; 38-200 Jasło; tel. 13 4486300

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej.

Burmistrz Miasta
Ryszard Pabian

ankiety w załącznikach do pobrania