poniedziałek, 22 lipca, 2024

Dofinansowanie dla budynku warsztatów terapii zajęciowej

0
Dofinansowanie dla budynku warsztatów terapii zajęciowej
Udostępnij:

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 26 czerwca br. podjęła uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu: „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”. Wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie powyższego projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku wielomieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Pax-Naftobudowa, w obiekcie użyteczności publicznej, w którym obecnie prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, użytkowanym przez Powiat Jasielski na podstawie umowy użyczenia od Miasta Jasła oraz w dwóch obiektach produkcyjnych firmy Tubus w Czeluśnicy i Tarnowcu.

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”, będzie realizowany w partnerstwie, gdzie Liderem projektu będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – własnościowa „Pax-Naftobudowa”. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na 1.216.285,46 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 889.767,25 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące instalacje, oparte na odnawialnych źródłach energii:
– instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną (SM PAX, Tubus, Powiat Jasielski),
– pompy ciepła powietrze na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (SM PAX).

Starostwo Powiatowe w Jaśle