poniedziałek, 17 czerwca, 2024

DPS w Kołaczycach w rękach gminy

0
DPS w Kołaczycach w rękach gminy
Udostępnij:

Od 1 stycznia 2016 roku Domem Pogodnej Starości „Nazaret” zarządzać będzie gmina Kołaczyce.
Dom Pogodnej Starości „Nazaret” istnieje w Kołaczycach od 1 września 1994 roku. Został ufundowany przez byłych mieszkańców Kołaczyc, Leokadię i Bolesława Rączków. W 1946 roku Bolesław Rączka wyemigrował do Kanady, gdzie dorobił się majątku i przejęty troską o ludzi starszych postanowił wybudować dla nich dom. Zwrócił się do ówczesnej siostry prowincjonalnej o poprowadzenie domu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Wszelkie koszty budowy ponosił sam. Po poświęceniu domu przekazał go na własność i pod opiekę Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek. Od tego czasu funkcjonował jako dom pomocy społecznej i jest przeznaczony dla kobiet w podeszłym wieku, a prowadzi go powiat jasielski.

Jednak na wiosnę przełożona sióstr poinformowała burmistrz Kołaczyc, że zamierzają opuścić miasto i chcą ten budynek przekazać nieodpłatnie gminie. Umowa dotycząca prowadzenia domu zawarta pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek a powiatem jasielskim wygasa 31 grudnia br. Samorząd stanął przed dylematem. – Bolesław Rączka jest honorowym obywatelem Kołaczyc. Pojawił się tu element moralny i testament człowieka, który swój cały majątek oddał na cele społeczne. Mieliśmy dylemat czy jednak nie poprowadzić, a poza tym te osoby zostają i trzeba byłoby je przenieść do innych DPS-ów. Siostry nie stawiały warunku, że musimy prowadzić tego typu działalność, ale zaznaczyły, że intencją darczyńcy było przekazanie domu dla osób starszych. Uznałam, że skoro jest budynek, który jest wyposażony do prowadzenia takiego rodzaju działalności, to adaptowanie go do innych celów wiązałoby się z dużymi kosztami – mówi Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce.

W przeprowadzonych konsultacjach społecznych w większości mieszkańcy opowiedzieli się za tym, aby gmina przejęła DPS. Pomysł ten poparli też radni i od 1 stycznia 2016 r. placówkę będzie prowadzić gmina.

Został już przeprowadzony konkurs na kierownika DPS. W pierwszym konkursie aplikowała tylko jedna osoba, która spełniała warunki i miała pokierować placówką. Ostatecznie tuż przed podpisaniem umowy zrezygnowała. Drugi konkurs wyłonił kierownika, a została nim Magdalena Podlasek z Jasła.

Obecnie w placówce przebywa 10 osób. Gmina zamierza wystąpić do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o zwiększenie liczby do 12 osób. Ponadto nie będzie to tylko dom dla kobiet, bo rada podjęła decyzję, że będzie to placówka mieszana.

Obecnie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Kołaczycach wynosi ok. 3 tys. zł. W tym nie więcej niż 70 proc. kosztów płaci pensjonariusz ze swojego miesięcznego dochodu netto, pozostałą kwotę płaci rodzina, a w dalszej kolejności gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Marzena Miśkiewicz/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w numerze 50 Tygodnika Nowe Podkarpacie z dnia 15 grudnia br.