niedziela, 14 kwietnia, 2024

Dyrektor Burbelka namawia do łamania prawa?

0
Dyrektor Burbelka namawia do łamania prawa?
Udostępnij:

Wracamy do tematu nieczynnej pracowni rtg w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Od 22 października ub.r. istnieje spór zbiorowy między technikami rtg a dyrektorem szpitala. Od tamtej pory minęło 2,5 miesiąca. Prowadzone rozmowy nic nie dały, protokół rozbieżności został podpisany i na tym się skończyło. Dyrektor twierdzi, że cały czas czekał na wyznaczenie mediatora przez związki zawodowe.

W tym tygodniu wszystkie zatrudnione tam panie zachorował i są na zwolnieniach lekarskich. Sytuacja spowodowała „paraliż” w diagnostyce medycznej, a co za tym idzie leczeniu pacjentów. Dyrektor szpitala Michał Burbelka próbuje ściągnąć do pracy techniczki, mimo iż są na zwolnieniach chorobowych. Odwołuje się do etyki zawodowej i zapewnia, że ewentualne konsekwencje prawne bierze na siebie.

Wczorajszy tekst wyjaśniający sytuację przeczytać można tutaj:   Rentgen stanął. Co teraz zrobi dyrektor Burbelka?

Skontaktowaliśmy się z pełnomocnikiem ZOZ OZZTME przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Poniżej publikujemy otrzymane stanowisko.

 

„Dr Ewa Wronikowska                                                                                                             10 stycznia 2019 r.
pełnomocnik ZOZ OZZTME
przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Stanowisko Pełnomocnika

ZOZ OZZTME

               W nawiązaniu do wypowiedzi Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Pana Michała Burbelki zacytowanej na portalu internetowym twojejaslo.pl (publikacja z 9 stycznia 2019 r. dostępna na stronie https://www.twojejaslo.pl/raporty-i-interwencje/item/202128-rentgen-stanal-co-teraz-zrobi-dyrektor-burbelka) jako pełnomocnik Związku Zawodowego reprezentującego techników medycznych elektroradiologii uprzejmie wyjaśniam.

Absencja chorobowa pracowników nie jest żadną zorganizowaną akcją czy też rodzajem protestu. Pracownicy z uwagi na stan zdrowia uzyskali orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, co powoduje, że są nieobecni w pracy.

Podczas nieobecności do pracy pracownik nie może jej wykonywać ani podejmować innej działalności. Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zatem apel pracodawcy, by podczas choroby pracownicy wrócili do pracy, stanowi nawoływanie do łamania przepisów prawa, a w konsekwencji narażanie się pracowników na wszczęcie przez zakład ubezpieczeń społecznych postępowania mającego na celu pozbawianie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Mało tego – także sam pracodawca w takich okolicznościach może wyciągnąć konsekwencje, aż do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia (art. 52 Kp).

Dyrektor w tym zakresie nie może wziąć na siebie żadnych konsekwencji bowiem te mogą dotyczyć wyłącznie pracownika, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób sprzeczny z zaleceniami lekarza.

Odnosząc się do sporu zbiorowego jaki prowadzony jest przez ZOZ OZZTME w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Pan Dyrektor twierdzi, że czeka na mediatora w sporze zbiorowym. Powstaje pytanie czy o takiego mediatora wystąpił do Ministerstwa Pracy. Zgodnie z przepisami prawa po podpisaniu protokołu rozbieżności (po pierwszym etapie sporu zbiorowego – rokowań) strony sporu mają 5 dni na jego ustalenie, a jeżeli nie doszły do porozumienia w zakresie wyboru mediatora, pracodawca może wystąpić o jego wyznaczenie przez Ministra Pracy.

               Mając powyższe na uwadze należy zapytać Pana Dyrektora czy taki wniosek został złożony przez stronę pracodawcy; czy też może Dyrektor zaproponował związkowi zawodowemu skorzystanie z mediatora spoza listy Ministerstwa Pracy.

Na dzień 10 stycznia br. stronie związkowej nic nie jest wiadomym o tym, że pracodawca takie wnioski złożył.

               Jeżeli Dyrektor jest gotowy do podjęcia rozmów w ramach toczonego sporu zbiorowego (a te możliwe są zawsze) to po raz kolejny należy wskazać, że związek zawodowy ustanowił pełnomocnika, który może prowadzić rozmowy (negocjacje) w imieniu związku. Wszelkie dane kontaktowe pozwalające nawiązać kontakt z pełnomocnikiem przesłane zostały ponad dwa miesiące temu do Sekretariatu Szpitala.

Apeluję zatem do Pana Dyrektora by zechciał uszanować fakt, że pracownicy są niezdolni do pracy i nie zwracał się do poszczególnych techników RTG o przyjście do pracy. Jednocześnie wskazuję, że związek zawodowy od 22 października 2018 r. jest gotowy do rozmów w celu rozwiązania sporu zbiorowego.

/-/ Dr Ewa Wronikowska

Pismo otrzymują:

Redakcja portalu twojejaslo.pl

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Do sprawy wrócimy.

Ewa Wawro