sobota, 13 lipca, 2024

Ekspert zewnętrzny ocenia projekty Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

0
Ekspert zewnętrzny ocenia projekty Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM
Udostępnij:

W jasielskich szkołach i przedszkolach trwa trzecia edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, w ramach której uczniowie realizują, pod okiem nauczycieli-Opiekunów Ligi, małe projekty naukowo-badawcze. Partnerem strategicznym tej wyjątkowej inicjatywy edukacyjnej, wspierającej uczniów uzdolnionych, jest Grupa LOTOS, z którą Miasto Jasło w czerwcu 2015 roku podpisało porozumienie o kontynuacji działań projektowych.
W tym roku szkolnym do Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM zgłoszono 86 projektów uczniowskich. Przeprowadza je 240 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką 71 nauczycieli. W obecnej edycji zespoły ligowe zgłębiają między innymi takie problemy jak: Dlaczego nasz mózg czasami widzi coś innego niż nasze oczy?, Budujemy mosty…W jaki sposób przybliżyć świat seniorów młodym jaślanom?, Jak w twórczości plastycznej pokazać zabytki i ciekawe miejsca naszego miasta?, Jakie tradycje regionalne pielęgnowane są wśród mieszkańców jasielszczyzny? oraz Woda jest życiem. Jaką drogę pokonuje woda od źródła do kranu w naszym przedszkolu?

Wyniki badań i odkryć projektowych podlegają ocenie specjalistów, zgodnie z przyjętymi kryteriami. W połowie realizacji projektów badawczo-naukowych cząstkową ocenę zadań projektowych przeprowadza ekspert zewnętrzny – specjalista w zakresie metodyki projektu edukacyjnego opartego na strategii rozwiązywania problemów (PBL). Na tym etapie ocenia się między innymi czy temat projektu naukowo-badawczego pozwala rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów, czy sformułowane problemy szczegółowe umożliwiają uczniom realizację procesu badawczego, czy zadania i instrukcje opracowane na potrzeby projektu uwzględniają różne formy aktywności badawczej uczniów.

Funkcję eksperta zewnętrznego, zapewniającego wsparcie metodyczne na każdym etapie realizacji projektu, pełni Krystyna Dynowska-Chmielewska, edukator i specjalista w zakresie metody projektowej w nauczaniu, posiadająca doświadczenie jako koordynator analogicznego projektu pod nazwą DiAMEnT w województwie małopolskim.

Ostateczne efekty pracy młodych badaczy będą publicznie prezentowane – wobec rówieśników, rodziców, nauczycieli, mediów, przedstawicieli Grupy LOTOS i Miasta Jasła oraz oceniane przez komisję ekspercką w czerwcu br.

UMJ

{gallery}galerie/16_rok/liga_lotos{/gallery}