sobota, 26 listopada, 2022

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Jasielskim w 2013 roku

0
Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Jasielskim w 2013 roku
Udostępnij:

Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, stopa bezrobocia w Powiecie Jasielskim według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 18,3 %. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 400 osób w stosunku do roku poprzedniego, głównie z powodu podjęcia pracy, rozpoczęcia odbywania stażu oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z takimi danymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie w 2013 roku zapoznała się Rada Powiatu podczas LI sesji.
Na koniec grudnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle było zarejestrowanych 10 015 osób bezrobotnych, w tym 944 z prawem do zasiłku. Na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych PUP wydał 11 965 612 zł.

Środki Funduszu Pracy nie zaspokoiły potrzeb powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, dlatego urząd pracy wykorzystywał wszelkie pojawiające się możliwości, aby ubiegać się o dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, zarówno ze źródeł krajowych jak i pochodzących z UE. Na finansowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w 2013 roku powiat jasielski dysponował kwotą w wysokości 17 797 988 zł. W ramach tej kwoty aktywizacją zawodową objęto 2 483 osoby bezrobotne. Dla porównania w 2012 roku wysokość środków Funduszu Pracy dla powiatu jasielskiego przeznaczonych na realizację programów aktywizacji zawodowej wynosiła 12 018 293 zł, a działaniami aktywizacyjnymi objęto 1 947 osób bezrobotnych.

W ramach tych środków, w ubiegłym roku PUP realizował również projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. „Więcej szans w powiecie jasielskim” i „Od aktywności do zatrudnienia”. Obecnie kontynuowane są dwa z nich: „Bądź aktywny – zwolnij bezrobocie” oraz „Czas na własną firmę”.

Sposób wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2013 przedstawia się następująco:

bezrobocie tabelka

Ważnym działaniem urzędu pracy było także pośrednictwo pracy. W 2013 roku wpłynęło 2 245 ofert pracy. Największe zapotrzebowanie odnotowano w handlu. Pracodawcy zatrudniali także mechaników, kierowców oraz kucharzy.

Na staże w ubiegłym roku przeznaczono kwotę 5 378 107 zł. W ramach tych środków stażami objęto 1 036 osób bezrobotnych. Zawarto 474 umowy o zorganizowanie stażu z 366 pracodawcami.

Jak poinformował Dyrektor Urzędu, pomoc bezrobotnym oferowali także doradcy zawodowi. Udzielali oni zarówno porad grupowych jak i indywidualnych. Zostały również opracowane indywidualne plany działania. W ubiegłym roku w ramach poradnictwa zawodowego różnymi formami wsparcia objęto 3 083 osoby bezrobotne.

Radni jednogłośnie przyjęli informację Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia i działaniach mających na celu jego zmniejszenie.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj