środa, 28 lutego, 2024

Poręba: Strategia dla Karpat jest potrzebna i możliwa

0
Poręba: Strategia dla Karpat jest potrzebna i możliwa
Udostępnij:

Dziś w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona strategii karpackiej zorganizowana przez Tomasza Porębę. „To już kolejna inicjatywa na rzecz strategii makroregionalnej UE dla regionu Karpat. Wierzę, że dzięki spotkaniom takim jak dzisiejsze, będziemy w stanie szybko przygotować mapę drogową, która istotnie przybliży nas do utworzenia odrębnego europejskiego programu rozwoju dla regionu Karpat” – mówił europoseł PiS.

Karpaty to bardzo ważny geopolitycznie obszar, który po ostatnim rozszerzeniu stał się wschodnią granicą UE. To region niezwykle bogaty kulturowo, różnorodny społecznie, posiadający unikalne dziedzictwo i najważniejsze europejskie zasoby środowiska naturalnego.

 

„Jest to jednocześnie region najsłabszy konkurencyjnie, obejmujący najbiedniejsze tereny UE i borykający się z takimi problemami jak porzucanie ziemi, duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych, deforestacja, zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne. Szczególnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową tak jak w naszym regionie, na Podkarpaciu” – mówił Poręba.

Europoseł PiS przypomniał, że w październiku ubiegłego roku z jego inicjatywy podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu odbyła się pierwsza w historii tej instytucji debata na temat regionu Karpat a także spotkanie z unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem. W grudniu Tomasz Poręba zorganizował w Brukseli międzynarodową konferencję, podczas której dyskutowano o strategii karpackiej. Obecny wówczas na konferencji przedstawiciel KE zachęcał państwa karpackie do pogłębiania współpracy, gdyż powstanie strategii wymaga przede wszystkim zaangażowania politycznego ze strony wszystkich krajów, które chcą w niej uczestniczyć.

Poręba podkreślał dotychczasowe pozytywne przykłady zaangażowania zarówno władz lokalnych jak i organizacji pozarządowych czy przedstawicieli świata nauki. „Liczne projekty instytucjonalne i obywatelskie realizowane w obszarze współpracy akademickiej, młodzieżowej, gospodarczej a także medialnej świadczą o konieczności podniesienia znaczenia regionu Karpat w hierarchii europejskiej współpracy i rozwoju. Istniejące już dobre praktyki i inicjatywy w regionie Karpat dowodzą, że możemy w krótkim czasie osiągnąć konkretne efekty w zakresie współpracy akademickiej – tutaj świetnym przykładem jest Uniwersytet Karpacki – jak również środowiskowej, infrastrukturalnej czy międzyregionalnej, o czym świadczy projekt Horyzont Karpacki. Powinno to stanowić dla nas wszystkich zachętę do podejmowania dalszych działań na rzecz pogłębiania współpracy w ramach państw regionu Karpat” – przekonywał europoseł PiS.

W konferencji uczestniczył m.in. marszałek Władysław Ortyl, który podkreślał, że województwo podejmuje działania na rzecz przygotowywania strategii karpackiej.

„Biuro UNGC, czyli biuro ds. strategii karpackiej, o które zabiegamy, będzie się zajmowało tworzeniem strategii. Niezależnie od tego, kiedy decyzje korzystne dla tego dokumentu i dla realizowania tej inicjatywy zapadną w Brukseli – gotowość po naszej stronie musi być. Nie tylko konferencyjna, seminaryjna, ale także praktyczna i projektowa” – mówił Władysław Ortyl. „Był etap i nadal jest, kiedy strategią karpacką zajmowali się eurodeputowani, parlamentarzyści i dyplomaci. Teraz my jako samorządy się w to aktywnie włączamy. Między innymi zabiegając o powołanie w Rzeszowie Biura UNGC, czyli biura ds. strategii karpackiej” – dodał marszałek województwa podkarpackiego.

W dzisiejszej konferencji wzięli udział przedstawiciele ambasad, samorządów i organizacji pozarządowych z państw karpackich, m.in. Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier i Ukrainy.

Katarzyna Ochman