wtorek, 18 czerwca, 2024

Strzelnica a logika i gospodarność

0
Strzelnica a  logika i gospodarność
Udostępnij:

Na sesji Rady Powiatu w Jaśle 26 sierpnia 2019 r. głosami radnych partii rządzącej została przyjęta uchwała o przyjęciu darowizny od osoby fizycznej w postaci działek w Cieklinie.

W opinii do uchwały podano, że na tych działkach będzie budowana strzelnica. Opinia nie zawierała wstępnego montażu finansowego budowy strzelnicy, koncepcji architektonicznej, wyjaśnienia, kto będzie nią zarządzał i ponosił koszty jej utrzymania.

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały Zarząd uzasadniał, że strzelnica jest potrzebna, będzie z niej korzystać WOT, uczniowie klas mundurowych i osoby zainteresowane strzelectwem. Zarząd ma ubiegać się o dofinansowanie z MON na strzelnicę otwartą 6 – stanowiskową. Strzelnicą ma zarządzać Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Dobrze, że Zarząd pomnaża majątek Powiatu, lecz jest jedno duże ale, co do budowy strzelnicy w tym miejscu.

Przejęte działki, wg informacji Zarządu, położone są w zagłębieniu terenu, przepływa przez nie ciek wodny. Wnioskować więc należy, że w trakcie deszczu toksyczny ołów z pocisków wystrzeliwanych na strzelnicy może być wymywany do wód gruntowych i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Z powodu możliwości takiego zagrożenia Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic stanowi, że strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń palna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m.

Czy w takim razie, w związku z położeniem działek, logiczne jest planowanie budowy strzelnicy otwartej w Cieklinie?

Dlatego wnioskowałam o ściągnięciu projektu uchwały z obrad Rady i powrót do koncepcji budowy strzelnicy na terenie powiatu, ale:

w innej lokalizacji – mamy duży obszar gruntów powiatowych w Nowym Żmigrodzie,

jako inwestycji rozszerzonej (z możliwością podziału na etapy) – strzelnica otwarta wraz z zamkniętą do całorocznego wykorzystania (np. zbudowaną w systemie Q-modułowym) po opracowaniu przez Zarząd koncepcji z wyceną kosztów realizacji i utrzymania oraz wstępnej oceny środowiskowej.

Taki kompleks faktycznie służyłby dobrze społeczeństwu: uczniom klas mundurowych, żołnierzom WOT, pasjonatom strzelectwa czy myśliwym.

Mój wniosek został odrzucony głosami radnych klubu PiS.

Mamy grunty powiatowe w Nowym Żmigrodzie, wg informacji Zarządu mamy koncepcję (wstępny projekt) strzelnicy, uwarunkowania środowiskowe są do opracowania. Po wykonaniu wymaganej dokumentacji można byłoby składać do MON wniosek o dofinansowanie strzelnicy otwartej w lokalizacji pozbawionej potencjalnych zagrożeń środowiskowych.

A w dalszej perspektywie, po uzyskaniu środków zewnętrznych z innych źródeł, wybudować strzelnicę zamkniętą.

Dla zainteresowanych dołączam adres, pod którym można znaleźć ogólne wymogi dla strzelnic i informacje o systemie Q-modułowym:

http://strzelnicawpowiecie.pl/wp-content/uploads/2017/12/publikacja2017-2.pdf

https://budownictwomodulowe.com/produkt/strzelnica-25m-zlecenie-wykonania-gotowego-projektu-architektonicznego/?v=9b7d173b068d

Dorota Woźniak
Radna Rady Powiatu w Jaśle