piątek, 12 lipca, 2024

Jasło wśród liderów e-zwolnień

0
Jasło wśród liderów e-zwolnień
Udostępnij:

Lekarze coraz bardziej przekonują się do wystawiania zwolnień elektronicznych (e-ZLA). Ich liczba wzrasta z tygodnia na tydzień. Oddział ZUS w Jaśle zajmuje pod tym względem wysoką pozycję w kraju.

Obecnie e-ZLA to jedno z priorytetowych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po zrealizowaniu dwóch ważnych projektów – obniżenie wieku emerytalnego oraz e-Składka.

Lekarze mogą wystawiać zwolnienia elektronicznie od początku 2016 r. Są one alternatywą dla klasycznych zielonych druków, ale od 1 grudnia br. zastąpią je całkowicie.

Ponad 50 procent

Chociaż od początku e-zwolnienia budzą spore kontrowersje w środowisku lekarskim, to coraz więcej lekarzy korzysta z tej formy wystawiania zwolnień. Potwierdzają to wyniki. O ile

w listopadzie 2017 roku e-ZLA stanowiły 3,09 proc. wszystkich wystawianych zwolnień, które wpływały do Oddziału w Jaśle, to w lutym 2018 roku było ich 14,32 proc., w marcu – 21,29 proc., w maju – 41,11 proc., a w lipcu aż 54,17 proc. To uplasowało jasielski oddział na wysokim, drugim miejscu w Polsce.

Z pewnością nie mały wpływ na ten wynik ma szeroka akcja informacyjna i szkoleniowa, którą prowadzi jasielski oddział. – Wszyscy lekarze upoważnieni do wystawiania zwolnień zostali przez nas przeszkoleni. Są oni coraz bardziej świadomi, że zwolnienia elektroniczne to bardzo dobre rozwiązanie – mówi Krystyna Domaradzka, Dyrektor Oddziału ZUS w Jaśle.

Szybciej i łatwiej

Spośród lekarzy, którzy przekazują zwolnienia do jasielskiego oddziału ZUS, już 37 proc. realizuje w 100 proc. elektronicznie. Są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania i zapewniają, że nie wróciliby do formy papierowej. Dlaczego? Dzięki dostępności danych o pacjencie

w elektronicznym systemie, wystawianie e-zwolnień jest szybsze i łatwiejsze niż wypisanie papierowego zaświadczenia. E-ZLA automatycznie trafia przy tym do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także do pracodawcy. Pacjenci natomiast nie muszą dostarczać zwolnienia pracodawcy.

Szkolenia trwają

Mimo, że wśród lekarzy jest coraz więcej zwolenników e-ZLA, to wciąż wielu z nich z rezerwą podchodzi do tego rozwiązania. Od czerwca br. pracownicy Oddziału ZUS w Jaśle nawiązują ponowne kontakty z lekarzami, którzy mimo wcześniej przeprowadzonych szkoleń, wciąż nie wystawiają e-ZLA. – Chociaż lekarze deklarują, że będą wystawiać zwolnienia elektronicznie, to wciąż około 15 procent nie korzysta z tego rozwiązania. Podczas spotkań i szkoleń w placówkach medycznych podkreślamy, że warto rozpocząć to jak najwcześniej i nie czekać na ostatni moment – podkreśla Krystyna Domaradzka.

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych