poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Krajowy program przemocy w rodzinie

0
Krajowy program przemocy w rodzinie
Udostępnij:

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie (osób stosujących przemoc) na terenie powiatu jasielskiego.

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Na terenie powiatu jasielskiego podmiotem realizującym programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło, w pokoju 23, tel. 13 448 58 38.                                          

– 22 668 70 00 Poradnia Telefoniczna dla Ofiar Przestępstw „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP

– 801 12 00 02 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– 116 123 (połączenie bezpłatne) Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym Instytut Psychologii Zdrowia PTP

– 116 111 (połączenie bezpłatne) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja Dzieci Niczyje

Więcej na stronie KPP w Jaśle