wtorek, 18 czerwca, 2024

Kiedy ubezpieczenie OC Cię nie chroni?

0
Kiedy ubezpieczenie OC Cię nie chroni?
Udostępnij:

Ubezpieczenie OC chroni sprawcę zdarzenia przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych osobom trzecim. Warto jednak pamiętać, że taka polisa nie zadziała w każdym przypadku.

Warunki działania polisy OC są ściśle określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zakres ochrony jest bardzo szeroki, ale posiada pewne wyłączenia. Może się np. zdarzyć, że sprawca zdarzenia będzie musiał pokryć koszty spowodowanych szkód samodzielnie. Warto więc wiedzieć, kiedy ubezpieczenie OC nie ochroni jego posiadacza.

Polisa OC chroni wyłącznie osoby trzecie

Z polisy zostanie wypłacone jedynie odszkodowanie osobom trzecim, które zostały poszkodowane w zdarzeniu drogowym. W przypadku braku posiadania innych ubezpieczeń (np. AC) sprawca będzie musiał naprawić swój pojazd ze środków własnych. Ważne jest więc posiadanie dodatkowej polisy, by uniknąć odpowiedzialności finansowej za spowodowanie zdarzenia. Warto więc sprawdzić kalkulator OC AC, tym bardziej że zawierając ubezpieczenia pakietowe, można liczyć na dodatkowe zniżki.

OC ma także limit finansowy

Kwota, za jaką odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu OC, jest limitowana. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, sumy gwarancyjne nie mogą być niższe niż:

•             5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia (bez względu na liczbę poszkodowanych,

•             1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia (bez względu na liczbę poszkodowanych).

W 2017 roku Komisja Europejska podniosła wysokość sum gwarancyjnych do 1,22 mln euro na szkody w mieniu i 6,07 mln euro na szkody osobowe. Polska ustawa nie została jeszcze znowelizowana i większość towarzystw nadal wprowadza do umów ubezpieczenia wskazane w ustawie kwoty, jako górne limity odpowiedzialności.

Na szczęście sumy gwarancyjne są na tyle wysokie , że przekroczenie ich jest możliwe jedynie w naprawdę skrajnych przypadkach.

OC nie ochroni przestępców

Polisa OC chroni w ogromnej ilości przypadków, nawet w takich, w których kierowca wykazał się ogromną nieuwagą, czy też absolutnym brakiem wyobraźni. Jeżeli więc sprawca spowodował wypadek przez nieświadome wymuszenie pierwszeństwa, czy też zarysował inny pojazd w czasie parkowania, to polisa OC ochroni go przed finansowymi skutkami związanymi z wywołaniem szkód osobom trzecim.

Polisa OC nie chroni jednak przestępców i skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, czyli ludzi, którzy spowodują szkodę:

•             celowo, czyli np. po to, aby wymusić wypłatę odszkodowania z AC,

•             w czasie dokonywania przestępstwa np. z użyciem skradzionego samochodu,

•             będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

•             będąc bez uprawnień do prowadzenia pojazdu,

•             zbiegną z miejsca zdarzenia.

Wypłata z OC może być też pomniejszona z winy poszkodowanego

Warto też pamiętać, że wpływ na wypłatę OC może mieć także postawa poszkodowanego w wypadku. Jeżeli on także wykaże się skrajną lekkomyślnością, to wypłata OC może zostać obniżona i nie pokryć pełnych kosztów lkwidacji szkód.

Przykładowo, jeżeli w czasie wypadku poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, to towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć kwotę wypłaconego odszkodowania. Brak zapiętych pasów to bowiem skrajna nieodpowiedzialność, która w istotny sposób wpływa na obrażenia poszkodowanego, a co z tym związane, także i koszty likwidacji powstałej szkody.

Odpowiedzialni kierowcy nie mają się czego obawiać

Polisa OC nie gwarantuje ochrony w każdym przypadku, lecz jej zakres i sumy gwarancyjne i tak są bardzo duże. Dlatego też każdy odpowiedzialny kierowca, może się czuć bezpiecznie. Jeszcze lepiej, kiedy dany kierowca posiada także dobrowolne ubezpieczenia takie jak AC, dzięki którym jest zabezpieczony przed skutkami finansowymi niemal każdego losowego zdarzenia drogowego. Dobre ubezpieczenie samochodu może okazać się bardzo pomocne dlatego warto przemyśleć tę kwestię, zdecydować się na profesjonalną ochroną i mieć spokojną głowę.

artykuł sponsorowany