środa, 28 lutego, 2024

Komendant wygrał z urzędem miasta

0
Komendant wygrał z urzędem miasta
Udostępnij:

Ryszard Mastej, długoletni komendant straży miejskiej został dyscyplinarnie zwolniony przez burmistrz Jasła Ryszarda Pabiana. Nie zgodził się z tym, wniósł sprawę do sądu pracy i wygrał.

Ryszard Mastej był komendantem Straży Miejskiej w Jaśle od 2002 roku. 29 października 2016r. Urząd Miasta Jasła rozwiązał z nim umowę o pracę. Burmistrz Ryszard Pabian nie chciał komentować powodów zwolnienia. Natomiast Ryszard Mastej uznał, że decyzja włodarza Jasła o dyscyplinarnym zwolnieniu jest bezprawna i krzywdząca. – Sprawa oprócz wymiaru prawnego ma również wymiar czysto ludzki. Nadmieniam, że z chwilą otrzymania pisma o zwolnieniu mnie, przebywałem na zwolnieniu lekarskim i pozostaję w przedemerytalnym okresie ochronnym – mówił tuż po zwolnieniu z pracy były komendant jasielskiej straży miejskiej. W związku z tym Ryszard Mastej postanowił skierować sprawę do Sądu Pracy w Krośnie przeciwko urzędowi miasta odnośnie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i zwolnienia dyscyplinarnego. Jego zdaniem nastąpiło z naruszeniem prawa.

Pierwsza rozprawa, pojednawcza odbyła się w lutym br., ale nie przyniosła ugody. Podczas kolejnej (4 września) przesłuchane zostały strony, a 13 września zapadł wyrok. Sąd uznał, że Ryszard Mastej został zwolniony dyscyplinarnie z naruszeniem prawa. Wydał wyrok przywracający go na stanowisko z zachowaniem poprzednich warunków pracy i płacy. Wyrok nie jest prawomocny i strony mogą się od niego odwołać. Ryszard Mastej nie chce komentować postanowienia.

Czy Urząd Miasta Jasła odwoła się od wyroku? – Sąd Pracy wyrokiem nieprawomocnym przywrócił pana Ryszarda Masteja do pracy na dotychczasowe stanowisko tj., komendanta Straży Miejskiej, ale jednocześnie oddalił wszystkie jego roszczenia majątkowe zawiązane z rozwiązaniem stosunku pracy. Sąd oddalił również roszczenia Ryszarda Masteja o zwrot kosztów postępowania – informuje Agata Koba, rzecznik prasowy jasielskiego magistratu.

Obecnie urząd wystąpi do Sądu Pracy w Krośnie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po otrzymaniu dokumentów, zostanie podjęta decyzja co do wystąpienia z apelacją od wyroku sądu.

Do sprawy wrócimy.

Marzena Miśkiewicz/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w numerze 38 Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie” z 20 września br.