wtorek, 25 czerwca, 2024

Kulisy „zielonego parkingu” przy ul. Krasińskiego. Chyba jeszcze nie wszystkie

0
Kulisy „zielonego parkingu” przy ul. Krasińskiego. Chyba jeszcze nie wszystkie
Udostępnij:

Wracamy do temu zielonego parkingu przy ul. Krasińskiego boczna w Jaśle. Po naszej publikacji  czytaj tutaj   otrzymaliśmy od burmistrza Antoniego Pikula pismo z prośbą o szersze wyjaśnienie naszym Czytelnikom zawiłości – jak się okazuje – bardzo trudnej dla urzędników sprawy. Szkoda tyło, że tych wyjaśnień nie przedstawiono nam wcześniej. Mimo próśb o szersze wyjaśnienia dostaliśmy tylko krótką, niewiele mówiącą o sprawie informację.

Oprócz publikowanego poniżej pisma odsłonięto przed nami jeszcze inne kulisy sprawy. Władze miasta, w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii dotyczącej organizacji ruchu na ul. Bocznej Krasińskiego stało na stanowisku, iż zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym , (że zatrzymanie i postój są dozwolone w przypadku gdy nie powoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia) nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowego oznakowania dla postoju pojazdów przy ul. Krasińskiego bocznej. A w odpowiedzi na propozycję Starostwa Jasielskiego wystawienia słupków blokujących lub oznakowania zakazem postoju części utwardzonych miejsc postojowych, władze miasta stwierdziły, że nie jest to właściwe rozwiązanie, ponieważ miejsca te mogą być wykorzystane przez pojazdy o mniejszych gabarytach (pojazdy dla osób niepełnosprawnych) lub pojazdy jednośladowe.

Dlaczego nie można było tak od razu? Wygląda na to, że burmistrz Pikul nie chciał stwarzać atmosfery braku współpracy między samorządami miasta i powiatu. Znając wszystkie kulisy sprawy „wezwany przez starostwo do tablicy” nie mógł tej sprawy tak zostawić.

Ciekawe, jak w tej sytuacji skomentuje to Starostwo? I jak długo jeszcze ta sprawa wielu ludziom będzie „odbijała się czkawką”?

O sprawie pisaliśmy tutaj:  Uwaga parking! Możesz dostać mandat

” Szanowna Pani Redaktor,

W związku z publikacją artykułu pod tytułem „Uwaga parking! Możesz dostać mandat”, który ukazał się na portalu internetowym Twoje Jasło, dnia 22 września 2013 r., proszę o zamieszczenie kilku wyjaśnień, które pozwolą przekazać Czytelnikom Państwa portalu internetowego rzetelną informację dotyczącą budowy parkingu przy ul. Krasińskiego bocznej.

Miasto nie zgadza się z faktem, że umywa ręce w sprawie miejsc postojowych przy ul. Krasińskiego bocznej.

W 2011 roku Miasto wykonało utwardzenie płytami ażurowymi fragmentu działki będącej własnością Miasta Jasła z przeznaczeniem na miejsca postojowe ogólnodostępne. W 2012 roku wykonało kontynuację utwardzenia fragmentu działki w kierunku południowym. Ostatecznie powstało utwardzone miejsce, na którym mogło parkować łącznie kilkanaście samochodów.

W latach 2011-2012 powstające miejsca postojowe spotkały się z pełną aprobatą mieszkańców, wyjątkiem była jedna z właścicielek posesji, której działka bezpośrednio przylega do ul. Krasińskiego bocznej. W roku 2012, w wyniku pisma skierowanego przez wyżej wymienioną właścicielkę, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaśle, doszło do inspekcji na placu budowy, gdzie przeprowadzona została procedura zgodności wykonanych prac z opisanymi w zgłoszeniu. Sprawa została umorzona z powodu braku nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym.

Miasto jeszcze raz zdecydowanie podkreśla, że ustawienie znaków w tej części miasta wynikło wyłącznie z postanowienia Starosty Jasielskiego, jako organu zarządzającego ruchem w mieście.

Nieprawdą jest, ze Miasto wystąpiło do Starosty jasielskiego o zatwierdzenie oznakowania nowej organizacji ruchu na tym obszarze. Zatwierdzony przez Starostę projekt organizacji ruchu był autorstwa pracownika Starostwa Powiatowego w Jaśle. Burmistrz Miasta Jasła nie miał z tym projektem nic wspólnego.

Dodatkowo zdecydowanego sprostowania wymaga wypowiedź udzielona przez Tadeusza Górczyka, etatowego Członka Zarządu Powiatu Jasielskiego. Miasto Jasło zarówno w 2011, jak i 2012 roku nie uzyskiwało jakichkolwiek decyzji administracyjnych związanych z utwardzeniem części pasa drogowego ul. Krasińskiego bocznej. Ze strony Miasta do Starosty Jasielskiego były kierowane tylko zgłoszenia robót, które miasto zamierzało wykonać z godnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Zatem kuriozalne jest oświadczenie Pana Tadeusza Górczyka, że Starosta wydał „decyzję zastępczą” dostosowującą organizację ruchu do wydanego wcześniej pozwolenia na budowę. Jak wyżej zostało wyjaśnione takiego pozwolenia nie było.

Prosimy zatem o nieokreślanie, zgodnego z prawem, postępowania Burmistrza Miasta Jasła jako „odbijania piłeczki” do Starosty.

Z poważaniem
Antoni Pikul
zastępca burmistrza Jasła „