poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Mniej kierowników w urzędzie

0
Mniej kierowników w urzędzie
Udostępnij:

Likwidacja niektórych wydziałów, a co za tym idzie zmniejszenie liczby kierowników – to podstawowe zmiany w jasielskim magistracie, które wprowadził burmistrz
Zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu miasta po objęciu stanowiska zapowiadał burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – Zlikwidowaliśmy kilka stanowisk kierowniczych. Było bardzo dużo wydziałów 2-3 osobowych. Zostały one zlikwidowane i wcielone do innych struktur. Według tej nowej struktury urząd będzie funkcjonował sprawniej – zaznacza włodarz Jasła.

W nowej strukturze nie ma wydziału kultury, sportu i spraw społecznych. W jego miejsce utworzono samodzielne stanowiska spraw kultury, do spraw sportu i turystyki oraz do spraw społecznych, które podlegają bezpośrednio drugiemu zastępcy burmistrza.

Dotychczasowe wydziały: ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami zostały połączone z wydziałem inwestycji i tworzą wspólnie wydział inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. – Mamy trochę inne spojrzenie na utrzymanie porządku i zieleni w mieście. To co dotychczas było rozdzielone między te wydziały, teraz funkcjonuje w ramach wydziału inwestycji. Teraz korelacja pomiędzy działaniami poszczególnych osób będzie o wiele łatwiejsza, będzie zarządzał jeden kierownik poprzez swoich zastępców, więc myślę, że ta współpraca może lepiej funkcjonować. Czy się to sprawdzi to się okaże – wyjaśnia burmistrz.

Wydział gospodarki mieniem przekształcono w wydział gospodarki nieruchomościami, wydział planowania przestrzennego w wydział architektury, wydział strategii i rozwoju miasta w wydział rozwoju i promocji miasta.

Bez zmian pozostały wydziały: oświaty, spraw obywatelskich, funduszy zewnętrznych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, geodezji, spraw obywatelskich, organizacyjny i kadr, księgowości finansowo-budżetowej, wymiaru podatków i opłat lokalnych, planowania i realizacji budżetu miasta oraz urząd stanu cywilnego.

Nie ma oddzielnego biura rady miejskiej, kancelarii burmistrza, które funkcjonują w ramach wydziału organizacyjnego oraz Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Mniejszymi niż wydziały komórkami organizacyjnymi w jasielskim magistracie są: biura, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy. W nowej strukturze znalazło się miejsce dla: Biura Audytu i Kontroli (zrezygnowano z wcześniejszego członu „zarządczej”), Zespołu Radców Prawnych, rzecznika prasowego (funkcjonującego dotychczas w ramach kancelarii burmistrza), energetyka miejskiego oraz pełnomocników burmistrza.

Ponadto burmistrz zmienił kierownika wydziału oświaty. Funkcję tę objęła w miejsce Aleksandry Dacyl Renata Łaba. Pracami pozostałych wydziałów kierują ich dotychczasowi kierownicy.

– Te zmiany przyniosą przede wszystkim oszczędności w urzędzie, bo funkcji kierowniczych jest mniej. Nie ma dodatku funkcyjnego. Według mnie zgodnie z nową strukturą urząd będzie funkcjonował sprawniej – stwierdza R. Pabian.

Marzena Miśkiewicz/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w numerze 17 tygodnika Nowe Podkarpacie z dnia 29 kwietnia br.