piątek, 24 maja, 2024

Nowy rok szkolny w szkołach miejskich

0
Nowy rok szkolny w szkołach miejskich
Udostępnij:

Od 1 września wszystkie jasielskie placówki prowadzone przez Miasto Jasło rozpoczynają nowy rok szkolny w tradycyjny sposób, czyli z nauką w trybie stacjonarnym. W sumie w roku szkolnym 2020/21 w przedszkolach miejskich podejmie naukę 1023 wychowanków, a w szkołach podstawowych 2993 uczniów.

Dyrektorzy, dostosowując się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w zależności od warunków lokalowych oraz liczby uczniów danej placówki (szkoła, przedszkole) samodzielnie podejmują decyzję, co do organizacji pracy w warunkach epidemii.

W żadnej z placówek nie podjęto decyzji o konieczności noszenia maseczek czy przyłbic przez uczniów w czasie zajęć. Taki obowiązek, jednak tylko w czasie przerw międzylekcyjnych i w trakcie przebywania w przestrzeniach wspólnych, przyjęły 4 placówki (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, ZSM nr 2). Poza tym dwie placówki zdecydowały się na dokonywanie pomiaru temperatury, bezpośrednio po wejściu dzieci do szkoły. Są to: SP nr 1 oraz PM nr 12 w ZSM nr 1. Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej zapewnione będą płyny dezynfekcyjne. Poza tym szkoły postarają się ograniczyć przemieszczanie uczniów między salami – jednakże w razie konieczności będzie to dopuszczalne.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków nauki w nowym roku szkolnym, zawarte zostały w regulaminach poszczególnych placówek, a te zamieszczone są na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Dodatkowo bieżące informacje, przekazywane są również rodzicom i opiekunom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Urząd Miasta w Jaśle