wtorek, 25 czerwca, 2024

Jak Oni się nie wstydzą? Nawet sami przed sobą się nie wstydzą?

0
Jak Oni się nie wstydzą? Nawet sami przed sobą się nie wstydzą?
Udostępnij:

To się w głowie nie mieści! Jak radni powiatowi nie wstydzą się głosować za uchwałami, które są przygotowane „niechlujnie” i zawierają masę błędów? Nawet sami przed sobą, no bo przed wyborcami na pewno nie. Czegoś takiego w samorządzie chyba jeszcze nie było.

Nie będę ukrywać oburzenia i wielkiego zażenowania patrząc na to jak radni z klubu PiS, w imię powiedzenia „nie siła argumentu się liczy tylko argument siły”, po raz kolejny zagłosowali za przyjęciem koszmarnego bubla. W tej kadencji RPJ mieliśmy pokaz takiego „bezwstydu” wielokrotnie.

Przykłady? Proszę bardzo! „Sztandarowe buble”, które nadzór wojewody zakwestionował, to zmiany Statutu Powiatu Jasielskiego czy Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczące unieważnienia konkursu na dyrektora I LO czy zatrudnienie na stanowisku p.o. dyrektora Szpitala. Wymieniać można by długo.

Przygotowane na szybko, byle jak uchwały, regulaminy, statuty, wszystkie te buble Rada Powiatu przegłosowuje większością głosów radnych PiS. I co z tego, że ja do tego ręki nie przykładam? I tak muszę się wstydzić, bo dla osób niezorientowanych w tym co się dzieje na sesjach RPJ, nie ważne jest to, kto jak głosował, kto był za a kto  był przeciw, to Rada uchwaliła i już.

I gdyby tak jeszcze chodziło tylko o jakieś decyzje „polityczne”, uchwały, które wzmacniają władzę PiS w powiecie, to jeszcze bym zrozumiała. Zgłaszamy poprawki, oni odrzucają – takie ich prawo i nie mnie ich z tego rozliczać. Ale radni PiS odrzucają nawet nasze poprawki pokazujące liczne literówki, błędy gramatyczne i stylistyczne w głosowanych dokumentach.  A legislacyjne błędy i tak nadzór wojewody wyłapie i trzeba będzie i tak poprawić i znowu głosować. Ośmieszamy się  jako samorząd w imię hasła: „pokażemy opozycji, że my tu rządzimy”. Ale nikt nie uwierzy w to, że moje Koleżanki i moi Koledzy, Radni z Klubu PiS, nie rozumieją istoty zgłaszanych przez nas uwag i poprawek.  Ale u nas „Pan każe, sługa musi”,

Przykład z ostatniej sesji RPJ.

Z inicjatywy Zarządu Powiatu zmienialiśmy „kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym”. Już w samym tytule błędy językowe i niepotrzebne powtórzenia frazy „dla nauczycieli”. 

Regulamin napisany jest niestarannie, z naruszeniem delegacji ustawowych praw wynikających z Karty Nauczyciela, z błędami logicznymi, językowymi, interpunkcyjnymi utrudniającymi zrozumienie i interpretację treści zapisów.  Wszystkich błędów i uchybień legislacyjnych nie będę wymieniać, bo za długo by to trwało. Zainteresowanych zachęcam do odsłuchania nagrania z sesji tutaj:

Starostwo Powiatowe w Jaśle – transmisja na żywo

Minuty od 1:27:42 do 1:54:16

Jako opozycja wskazaliśmy na te wszystkie błędy i uchybienia nie po to, by prowadzić polityczną „bitwę”, ale po to, by uzmysłowić Radzie, jak rażące błędy mamy przegłosować. Poprosiliśmy o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i skierowanie go do przepracowania, tak byśmy, jako Rada, nie musieli się wstydzić takich dokumentów.  Ale nie, to było niemożliwe! Nie bo nie, nie bo to przecież radni opozycji wyłapali i zgłosili te liczne błędy, a jak oni, to nawet nie ma co się nad tym zastanawiać  tylko bezmyślne odrzucić. Pokażemy im, kto tu rządzi! I tak jest zawsze, na każdym kroku, nawet jak błędy w projektach uchwał aż kłują w oczy.

Dlaczego wprowadzamy nowy regulamin? Czy wcześniejszy, obowiązujący do tej pory jest zły?  W „koszulce” do tej uchwały czytamy, że cyt.: „regulacja zawarta w niniejszej uchwale została dostosowana do obowiązujących przepisów. Treść uchwały odpowiada aktualnej interpretacji przepisów w przedmiotowych zakresie”.

Co to znaczy aktualnej interpretacji? Przecież kryteria i tryb przyznawania takich nagród powinny być jasne, czytelne, enumeratywnie podane. O co chodzi z tą aktualną interpretacją?  Czy te przepisy w końcu się zmieniły czy tylko możemy je inaczej intepretować? A dlaczego zmieniamy proporcje podziału pieniędzy na nagrody?  Było 20/80  (20% nagrody Zarządu Powiatu, 80% nagrody dyrektora) a wprowadza się 30/70, ale już słowa komentarza dlaczego tak robimy nie ma. Żaden odgórny przepis nie nakazuje nam dokonać zmian obowiązującego regulaminu. Ustalenie kryteriów, trybu przyznawania i wysokość odpisu to jest uprawnienie Rady Powiatu, ale nie u nas, u nas,  jak widzimy Pana Starosty, a radni z klubu PiS posłusznie i po głośnej podpowiedzi swojego przewodniczącego klubu i tak zgodnie głosują. Narracja czy jak zapisano w uzasadnieniu interpretacja, jest tu prosta – więcej dla swoich.

„Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy”. Wprowadzamy uznaniowość, czytaj „nagrodzimy tych”, którzy nas popierają, nagrody będą dla swoich? A nauczyciel, który będzie ciężko pracował, będzie miał wspaniałe osiągnięcia dydaktyczne, ale będzie popierał inną opcję polityczną, komuś się narazi, już takiej nagrody może nie dostać? Czy Karta Nauczyciela narzuca nam tu uznaniowość? Jak dla mnie to chore i nieuczciwe w stosunku do wszystkich nauczycieli.

W „koszulce” opiniującej do projektu uchwały autorzy zaznaczyli: cyt. „podlega zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli”. I gdzie ta opinia? Nie ma!

Idźmy dalej: kryteria przyznawania nagród, jest ich 5, w tym 1 absolutna nowość –  w zakresie organizacji pracy (dotyczy nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze).  O nagrodzie, po spełnieniu warunków formalnych, uznaniowo decyduje dyrektor albo finalnie Pan Starosta.  Czytając w uproszczeniu: „jak mi się przypodobasz, to dostaniesz”. Albo: „jak cię lubię to wystarczy jak wypełnisz minimum, tak dla oka, dla formalności, a jak cię nie lubię to wszystkie wymagania z wszystkich 5 kryteriów? To tak ma wyglądać? Chore! Przecież to powinna być prosta reguła a nie interpretacja i uznaniowość. Nauczyciel ma znać swoją ścieżkę awansu i wiedzieć na co może liczyć za dobrą pracę, a nie być skazany na łaskę lub niełaskę dyrektora i starosty.

Podobne zapisy mamy przy nagrodach, którymi dysponuje dyrektor szkoły. Cyt.: „Dyrektor może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu określone kryteria.” A ile tych kryteriów musi spełnić? Wszystkie czy wystarczy kilka? Tego już nie określono, dzięki temu będzie można pokazać myśl nadrzędną – uznaniowość. Podobno tryb i zasady przyznania nagród przez dyrektora każda szkoła czy placówka oświatowa ma określić odrębnie, ale to jest przecież kompetencja Rady Powiatu, a w przyjętej właśnie przez Radę uchwale żadnej takiej delegacji dla dyrektora czy innych organów szkoły nie ma. Czy jej autorzy o tym zapomnieli czy może nie chcieli pamiętać?

Jak widzimy, nauczyciel, który chce zapracować na nagrodę wcale nie musi tak bardzo przykładać się do pracy, nie musi być innowacyjny, nie musi mieć tak wspaniałych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych. A co musi? Musi przypodobać się swojemu dyrektorowi, przypodobać Panu Staroście, bo to tak naprawdę to Pan Starosta będzie decydował, jako przewodniczący komisji opinającej wnioski trafiające do Zarządu i do tego jeszcze kierujący pracami Zarządu. Nauczyciel nie musi zapracować na taką nagrodę, nauczyciel musi na nią zasłużyć – to chyba bardziej adekwatne określenie.

I kolejna uchwała z wątkiem motywacyjnym: Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Pierwsze moje pytanie: dlaczego zmieniamy ten regulamin? Czy to wymóg ustawowy, a może obowiązujący dotychczas był zły? Nic podobnego! Już samo uzasadnienie do uchwały brzmi delikatnie mówiąc niezrozumiale.  Powodem zmian jest cyt.:  „trudna sytuacja materialna  nauczycieli”.  To rozumiem i szanuję, ale co to ma do ustawowych dodatków do pensji zasadniczej.

Tu także wprowadzono zapis cyt.: „Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy”. Po raz kolejny Zarząd Powiatu wprowadził nam  uznaniowość? I to w regulaminowych dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego? Trudno się oprzeć wrażeniu, że to kolejna wspaniała furtka dla nagradzania swoich, lojalnych pracowników – jak czytamy w uzasadnieniu  – powołując się na „trudną sytuację materialną”, a nie tych pracowitych, uczących nasze dzieci, korzystających z nowoczesnych technik nauczania. Uznaniowość oznacza, że dodatek dostaną wybrańcy.  A co z pozostałymi? Czy wszyscy pracowici, innowacyjni nie mają prawa do tego dodatku. Dostaną go nie ci, którzy zapracowali tylko ci, którzy zasłużyli? Przy tej uchwale już bez cienia zażenowania i wbrew przepisom nazwano nagrody Zarządu Powiatu w Jaśle po imieniu „nagrodami Starosty”.

Tu też mamy wymienione warunki do spełnienia, ale ile tych warunków nauczyciel musi spełnić by dostać ten dodatek motywacyjny już nie określono.  Obowiązujący dotychczas regulamin precyzyjnie to określał, teraz Zarząd Powiatu wprowadził do regulaminu niedomówienia, furki pozwalającej na manewry uznaniowe, a więc jak najbardziej prawdziwie – interpretację.

Przy nowych zapisach, przyjętych, co podkreślę większością głosów radnych PiS, jedynym kryterium przyznawania dodatku motywacyjnego lub wysokości dodatku funkcyjnego będzie to, czy nauczyciel to „swój, nasz człowiek”, który „rozumie naszą reformę oświatową” a nie ten co sumienne wypełnienia swoje obowiązki, w tym skutecznie i dobrze zarządza szkołą?

O innych uwagach zgłoszonych do tych projektów posłuchać można tutaj:

Starostwo Powiatowe w Jaśle – transmisja na żywo

Minuty od 1:54:17 do 2:13:08

Gorąco zachęcam do odsłuchania wskazanych przeze mnie fragmentów sesji, szczególnie naszych nauczycieli.

 I powiedzcie sami, czy moje pytanie zadane na wstępie nie jest słuszne?

Ewa Wawro
radna RPJ

Ewa Wawro, radna RPJ