poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Przypomnienie SMS-em bądź mailowo

0
Przypomnienie SMS-em bądź mailowo
Udostępnij:

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, informujemy, że w Urzędzie Miasta w Jaśle wprowadzony zostanie SMS-owy i e-mailowy system powiadomień dotyczących zapłaty należności podatkowych oraz innych opłat.

Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie Urzędu Miejskiego w Jaśle, będzie mógł otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms) lub e-maile dotyczące płatności (zapłaty): podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z systemu należy złożyć pisemną zgodę na otrzymywanie powiadomień: w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Jasła (ul. Rynek 12, lub ul. Sokoła 8) lub przesłać listownie na adres siedziby Urzędu ul Rynek 12.

Oświadczenie (druk zgody) można pobrać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej www.jaslo.pl. Informacji udzielają również pracownicy pod nr tel. 13 44 86 346, 13 44 86 382.

Urząd Miasta w Jaśle