poniedziałek, 15 lipca, 2024

Są jeszcze wolne miejsca w miejskich przedszkolach publicznych

0
Są jeszcze wolne miejsca w miejskich przedszkolach publicznych
Udostępnij:

W związku z dużym zainteresowaniem edukacją dzieci w przedszkolach miejskich, Miasto Jasło informuje, że na dzieci w wieku od 3 do 6 lat czekają jeszcze wolne miejsca w kilku placówkach.

O przyjęcie mogą ubiegać się również dzieci, które nie uczestniczyły w tegorocznej rekrutacji. Wnioski o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym można pobrać w wybranym przedszkolu, które dysponuje wolnymi miejscami.

przedszkola

Informujemy ponadto, że w miejskich przedszkolach publicznych nie pobiera się płat za wychowanie przedszkolne dzieci 6-letnich, realizujących roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne. Wysokość opłaty za pobyt w przedszkolu pozostałych dzieci wynosi 1 zł za każdą godzinę, przekraczającą bezpłatny, 5-godzinny czas dziennego kształcenia przedszkolnego.

Ponadto istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt w przedszkolu dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz na to dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny.

Obniżenie o 30% opłaty przedszkolnej przysługuje w przypadku, gdy dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny w wieku do 6 lat uczęszcza do przedszkola. O 50% można obniżyć opłatę za pobyt dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji losowej – na okres do 6 miesięcy.

Urząd Miasta w Jaśle