sobota, 4 lutego, 2023

Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

0
Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
Udostępnij:

We wtorek, 27 czerwca br., z inicjatywy Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, podczas którego omówiono inwestycje rekomendowane przez Powiat Jasielski do umieszczenia w tym dokumencie.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych uwag, wniosków i rekomendacji do polityki przestrzennej kraju i polityki przestrzennej Województwa Podkarpackiego, w związku z wyłożeniem do wglądu „Planu i prognozy oddziaływania na środowisko” oraz w związku z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego przez samorządy.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego to podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa, cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia we „Wnioskach i rekomendacjach do polityki przestrzennej kraju”, jako mające podstawowe znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego:

– rozbudowa i podniesienie do klasy S drogi krajowej nr 73 Pilzno-Jasło, w tym obwodnice: Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła,

– budowa zjazdu z autostrady A4 w kierunku Jasła wraz z odcinkiem drogi krajowej klasy S do drogi nr 73 w Pilźnie,

– budowa drogi krajowej klasy S Gorlice – Jasło – Krosno w ciągu drogi nr 28, w tym obwodnicy miasta Jasła,

– rozbudowa linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica o odcinek z Dębicy do Jasła,

– budowa magistrali wodociągowej od zbiornika retencyjnego Kąty – Myscowa do Mielca przez Jasło i Dębicę.

Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia w dokumentach Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

– budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w mieście Jaśle,

– rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 992 i 993 na odcinku Nowy Żmigród – granica województwa podkarpackiego, wraz z obwodnicą Nowego Żmigrodu.

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Zając – senator RP, Wojciech Zając – Rradny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele władz powiatowych: Robert Soch – przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Zając – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Janusz Przetacznik – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Jaśle, Adam Pawluś – starosta jasielski, Tadeusz Gorgosz – wicestarosta, Andrzej Stachurski – etatowy członek Zarządu Powiatu, starosta Dębicki Andrzej Reguła, przedstawiciele gmin z terenu powiatu jasielskiego, a wśród nich: Małgorzata Salacha – burmistrz Kołaczyc, Grzegorz Bara – wójt Gminy Nowy Żmigród, Jan Czubik – wójt Gminy Tarnowiec, Kazimierz Miśkowicz – wójt Gminy Krempna, Stanisław Pankiewicz – wójt Gminy Jasło, Rafał Papciak – wójt Gminy Brzyska, Jacek Borkowski – skarbnik Miasta Jasła, Sława Liniewska – Garbacz – kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jaśle oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń: Piotr Miąso – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Mieczysław Borowiec – dyrektor PKP PLK S.A. Zakład w Rzeszowie, Kamila Piech – dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Renata Drążek – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Grzegorz Kaczor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów, Andrzej Polakiewicz – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów o. Jasło, Adam Filar – Kocham kolej.pl.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj