wtorek, 18 czerwca, 2024

Stanowisko Rady Miejskiej Jasła w sprawie budowy obwodnicy miasta

0
Stanowisko Rady Miejskiej Jasła w sprawie budowy obwodnicy miasta
Udostępnij:

Rada Miejska Miasta zajęła stanowisko w sprawie alternatywnego rozwiązania przebudowy drogi krajowej nr 73 biegnącej na terenie Miasta Jasła oraz Gminy Jasło.

 Radni po zapoznaniu się z przedstawionymi rozwiązaniami komunikacyjnymi pozostawili Burmistrzowi Miasta Jasła zaopiniowanie szczegółów opracowania, przyjmując jednocześnie stanowisko, aby projektowany przebieg obwodnicy północnej Jasła (droga nr 73) był uzupełniony o jej odcinek zachodni (Krajowice-Kaczorowy-Bryły-Topoliny).

 

Stanowisko Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie budowy obwodnicy miasta Jasła

W związku z wykonywanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przez Multiconsult Polska Spółka z o.o. z Warszawy Studium Korytarzowym oraz Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło” Rada Miejska Jasła wnioskuje o wykonanie całej obwodnicy miasta Jasła przebiegającej od włączenia do drogi krajowej nr 28 na terenie Gminy Jasło, na kierunku Jasło – Gorlice do włączenia do drogi krajowej nr 28 na terenie Miasta Jasła, na kierunku Jasło – Krosno.

Materiały dotyczące inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło” są dostępne w zapisie cyfrowym na serwerach GDDKiA Rzeszów – adres http://www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna-dot-DK-73 oraz w wersji papierowej w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego, pok. nr 8.

Inwestycję prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia tj. przebiegu wariantów trasy, można będzie składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty spotkania informacyjnego (spotkanie odbyło się 17 listopada br.), pocztą na adres: MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, przesłać faxem na nr: (022) 246 07 01 bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: polska@multiconsultgroup.com z dopiskiem: „Akcja informacyjna I – Rozbudowa DK-73 na odcinku Pilzno – Jasło”. Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UMJ