wtorek, 25 czerwca, 2024

Weź udział w konsultacjach społecznych

0
Weź udział w konsultacjach społecznych
Udostępnij:

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 (GPR). Konsultacje prowadzone będą od 28 lutego do 29 marca br.

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Jasła, a w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele bądź podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, a także podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji odnośnie przedstawionego projektu GPR od grup osób i podmiotów zainteresowanych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w kilku formach. Jedną z nich będzie otwarte spotkanie konsultacyjne z interesariuszami, umożliwiające omówienie i ocenę projektu GPR dla Jasła na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 14.03.2017 r., w godzinach 13 00 – 15 00 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, Sala multimedialna. Po spotkaniu odbędzie się spacer studyjny, podczas którego możliwa będzie wizualna ocena miejsc, w granicach wyznaczonych obszarów rewitalizacji, na których zostały wskazane przedsięwzięcia do realizacji w ramach GPR.

Uwagi, propozycje i opinie można również zgłosić w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaśle lub bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Jaśle, II piętro, pokój 215 w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle, drogą pocztową (ul. Rynek 12, 38-200 Jasło), bądź drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konsultacji wraz z formularzem konsultacyjnym są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka „Ogłoszenia” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta w Jaśle, tel. 13 44 86 342.

Otwarte spotkanie konsultacyjne oraz spacer studyjny zostaną zrealizowane przez ekspertów z Biura Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic.

UMJ