sobota, 13 sierpnia, 2022

Wójt zaprzecza, że brał łapówki

0
Wójt zaprzecza, że brał łapówki
Udostępnij:

Po naszej publikacji Wójt oskarżony o korupcję do naszej redakcji wpłynęło oświadczenie Mariusza Pykosza, wójta gminy Osiek Jasielski, które w całości publikujemy poniżej. 

„W związku z publikacjami prasowymi w sprawie skierowania przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie do sądu aktu oskarżenia, stanowczo zaprzeczam oskarżeniom kierowanym wobec mojej osoby. Dotychczasowy przebieg sprawy traktuję jako próbę wyłudzenia przez przedsiębiorcę Zenona S. od Gminy Osiek Jasielski nienależnych mu i nigdy niezakontraktowanych środków finansowych w wysokości około 515.000,00 zł.

 

Oświadczam, że Gmina Osiek Jasielski zapłaciła na rzecz przedsiębiorcy Zenona S. wszystkie przysługujące mu należności. Zgodnie z umową za wykonanie zamówienia Zenonowi S. przysługiwało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmowało wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Zenon S. zaakceptował warunki umowy, w tym i wysokość zapłaty bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że akt oskarżenia wniesiony przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie opiera się na słowach 1 osoby i nie bierze pod uwagę licznych i istotnych dowodów. Informuję, że prokurator prowadzący postępowanie bez podania faktycznej przyczyny oddalił większość zgłoszonych przez obronę wniosków dowodowych. Informuję, że złożyłem w sądzie wniosek o zwrot aktu oskarżenia celem uzupełnienia błędów i zaniechań prokuratora prowadzącego postępowanie. Uważam, że przeprowadzenie rzetelnego postępowania , uwzględnienie i dopuszczenie kluczowych dowodów w sprawie, które z niewiadomych przyczyn prokurator prowadzący postępowanie pominął, podważy ponad wszelką wątpliwość akt oskarżenia, prowadząc do uniewinnienia mojej osoby. Zauważam, że termin wniesienia aktu oskarżenia ma wyłącznie podtekst polityczny związany ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Wskazuję, że od maja tego roku prokurator prowadzący postępowanie nie podjął żadnej czynności w sprawie, zaś postępowanie toczy się już od wiosny 2013 roku. W mojej ocenie termin złożenia aktu oskarżenia został wybrany celowo, tak by sprawa odbyła się w okresie kampanii wyborczej.

Zauważam, że inne oskarżenia Zenona S. zostały już wcześniej odrzucone przez tę samą Prokuraturę Okręgową w Krośnie, czego wynikiem było umorzenie sprawy o rzekome wyłudzenie od niego robót budowlanych. Prawomocne postanowienie Prokuratury Okręgowej w Krośnie w tym zakresie całkowicie podważa zeznania i twierdzenia Zenona S. oraz potwierdza brak wiarygodności tej osoby. Całkowicie niezrozumiałym w tej sytuacji pozostaje dla mojej osoby zaniechanie przeprowadzenia przez Prokuraturę wszystkich zgłoszonych przeze mnie dowodów, oparcie aktu oskarżenia wyłącznie na zeznaniach 1 osoby oraz nieuwzględnienie niewiarygodności Zenona S. w świetle umorzenia innego postępowania prowadzonego z wniosku tego samego przedsiębiorcy.

Oświadczam, że dotychczasowe doniesienia medialne oparte są wyłącznie na informacjach uzyskanych z Prokuratury Okręgowej w Krośnie oraz od Zenona S., względnie stanowią materiał powielony z innych nieznanych mi źródeł. Zauważam, że przed publikacją dotychczasowych materiałów prasowych żaden przedstawiciel prasy nie zwracał się do mnie o udzielenie informacji, czy komentarza. Z tych właśnie przyczyn wnoszę o podanie niniejszego oświadczenia do publicznej wiadomości, w formie odpowiadającej dotychczas opublikowanym informacjom w sprawie. Jednocześnie zwracam się z prośbą do środowiska dziennikarskiego o zachowanie obiektywizmu, rzetelności publikowanych wiadomości i materiałów. Ponadto informuje że na potrzeby publikacji prasowych w tej sprawie wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku w razie potrzeby.

Złożenie niniejszego oświadczenia stanowi obecnie jedyną możliwość przekazania opinii publicznej mojego stanowiska w sprawie. Jednocześnie stanowi jedyną możliwość walki z pomówieniami, półprawdami i niczym nieuzasadnionymi oskarżeniami kierowanym przez Zenona S. wyłącznie z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.

Wnoszę o zamieszczenie niniejszego oświadczenia stanowiącego sprostowanie w trybie art. 31 pkt. 2 ustawy prawo prasowe.

Wójt Gminy Osiek Jasielski
Mariusz Pykosz”

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj