poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Zakład Karny w Jaśle pomaga w wychowaniu młodzieży

0
Zakład Karny w Jaśle pomaga w wychowaniu młodzieży
Udostępnij:

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jaśle, w szczególności wychowawcy oraz psycholog działu penitencjarnego angażują się w działalność profilaktyczną kierowaną do młodzieży szkolnej. Od kilku lat spotkania funkcjonariuszy na terenie szkół oraz naszej jednostki zostały zapisane w programie działalności szkoły w danym w roku szkolnym.

Spotkania z młodzieżą mają wymiar profilaktyczno – wychowawczy, dlatego biorą w nim udział również wytypowani skazani, którzy aktywnie angażują się w procesie resocjalizacji, ostrzegając młodzież przed różnymi zagrożeniami, które miały wpływ na ich kryminogenne postępowanie. Tematami wiodącymi są; narkotyki, dopalacze, alkoholizm, środowisko przestępcze.

Młodzież szkolna chętnie uczestniczy w spotkaniach z więźniami, dzięki nim ma możliwość skonfrontowania często swoich ryzykowanych zachowań ze skazanymi, którzy za podobne czyny odbywają karę pozbawienia wolności.

W trakcie spotkań młodzież szkolna ma możliwość zadawania pytań, bezpośredniego kontaktu ze skazanym, zobaczenia zakładu karnego, codziennej pracy funkcjonariuszy służby więziennej i ich pracy wychowawczej.

Współpraca naszej jednostki ze szkołami jest wysoko oceniana przez nauczycieli, którzy w codziennej pracy z młodzieżą mają różne problemy wychowawcze, podejmując szeroko rozumianą działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa szkoły.

Od wielu lat współpracujemy m.in z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Gorlicach ul. Ariańska 3, Zespołem Szkół w Trzcinicy im. prof. Teodora Marchlewskiego Trzcinica 79, Zespołem Szkół Technicznych w Strzyżowie, Zespołem Szkół Rolniczych w Iwoniczu, które posiadają klasy o profilu mundurowym.

mjr Borek Grzegorz
kierownik działu penitencjarnego