sobota, 22 czerwca, 2024

Zamknięta droga! Remontowany jest most w Kątach

0
Zamknięta droga! Remontowany jest most w Kątach
Udostępnij:

Od 22 lipca do końca listopada br. nieprzejezdny będzie most w Kątach, położony w ciągu drogi powiatowej nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała. Na czas odbudowy mostu wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 992 (przez Krempną i Kotań) i drogą powiatową nr 1906R – do Desznicy.

Odbudowa mostu powoduje konieczność zamknięcia drogi dla ruchu. Bezpośrednio przy odbudowywanym moście wykonana została kładka dla pieszych oraz technologiczna przeprawa. Natomiast ruch pojazdów zostanie poprowadzony objazdem.

 

Początek objazdu zlokalizowano w miejscowości Kąty, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 992 i drogi powiatowej nr 1905R. Objazd poprowadzono drogą wojewódzką nr 992 przez miejscowości Krempna i Kotań, a następnie drogą powiatową nr 1906R do miejscowości Desznica. Objazd w kierunku przeciwnym prowadzi tą samą trasą.

Droga zostanie zamknięta jedynie w rejonie odbudowywanego obiektu mostowego, zachowana zostanie możliwość dojazdu do posesji do niej przyległych.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu nastąpi po zakończeniu odbudowy mostu, tj. ok. 30 listopada br.

Starostwo Powiatowe uzyskało środki finansowe na odbudowę tej przeprawy w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego” z pomocą środków z Regionalnego Programu Odbudowy Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź.

Koszt remontu mostu w Kątach zamknie się kwotą 569 490 zł, wynikającą z oferty wyłonionego w przetargu wykonawcy – gorlickiej firmy Z.U.P.H. Hażbud sp z.o.o.

dr