poniedziałek, 20 maja, 2024

Zdobądź Enoturystyczną Odznakę Krajoznawczą „Jasło Winne Klimaty”

0
Zdobądź Enoturystyczną Odznakę Krajoznawczą „Jasło Winne Klimaty”
Udostępnij:

Zarząd jasielskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współpracy z Miastem Jasłem ustanowił nową odznakę pod nazwą: Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło Winne Klimaty”, która na celu ma popularyzację walorów krajoznawczych i kulturowych oraz enoturystyki w regionie jasielskim. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana w dowolnym okresie czasu, bez ograniczeń wiekowych z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie muszą pozostawać pod opieką dorosłych.

Aby uzyskać odznakę należy odebrać specjalną mapkę w celu potwierdzenia odwiedzin poszczególnych obiektów wymaganych w regulaminie, dostępnym również na stronie internetowej http://jaslo.pttk.pl. Mapkę można otrzymać w Biurze PTTK O. w Jaśle, ul. Floriańska 15 (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00). Następnie wyruszyć w trasę i odwiedzić przynajmniej jedno muzeum, pięć pomników, pięć zabytków oraz minimum trzy winnice. Lista miejsc, do których należy się udać, zamieszczona jest w regulaminie.

Zwiedzenie obiektu należy potwierdzić np.: wpisem dokonanym przez osobę dorosłą, przewodnika, odciskiem pieczęci zwiedzanego obiektu lub obiektu znajdującego się w pobliżu, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, innej formie potwierdzającej jednoznacznie fakt zwiedzenia obiektu lub przejście trasy turystycznej. Mapki zawierające uzyskane potwierdzenia terenowe należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Pozytywna weryfikacja potwierdzeń jest równoznaczna z przyznaniem odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

Już pierwszego dnia od prezentacji odznaki podczas eventu geocachingowego, na jasielskie szlaki wyruszyło sześć osób chętnych do zdobycia odznaki. Obecnie odznaką może się pochwalić ośmiu zdobywców – czworo krakowian, dwoje tarnowian oraz troje jaślan.

Serdecznie zapraszamy do zdobywania Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło Winne Klimaty”!

PTTK O. w Jaśle