wtorek, 27 lutego, 2024

125-lecie Zespołu Szkół Technicznych

0
125-lecie Zespołu Szkół Technicznych
Udostępnij:

Zespół Szkół Technicznych w tym roku obchodzi swoje 125-lecie. Z tej okazji dzisiaj (18 marca) zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu szkoły, w których uczestniczyli nauczyciele i absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele o.o. Franciszkanów w Jaśle. Potem uczestniczy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna, podczas której szkoła zaprezentowała swoją bogatą historię i tradycję. Nie zabrakło przemówień i zwiedzania placówki, spotkań w gronie wychowawców i wychowanków.

 

red

Historia Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle  – źródło www.zstjaslo.pl

Historia szkoły sięga roku 1889, kiedy to powstała w Jaśle Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca. Inicjatorem jej otwarcia było Towarzystwo Pedagogiczne, któremu przewodniczył Klemens Sienkiewicz, dyrektor Gimnazjum Miejskiego. Szkoła pozostawała pod opieką miasta i Wydziału Powiatowego. Pierwszym jej kierownikiem został Klemens Sienkiewicz.

Od roku szkolnego 1898/1899 aż do końca 1901/1902 szkołą kierował Stanisław Ziobrowski, nauczyciel gimnazjum. Nauka w szkole była bezpłatna, początkowo przeważali w niej uczniowie krawieccy i szewscy, mniejszą grupę stanowili stolarze. Z czasem przybywało terminatorów kupieckich i przedstawicieli zawodów związanych z przetwórstwem spożywczym.

Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca mieściła się początkowo w starym budynku Gimnazjum Miejskiego, a od 1892 roku w budynku Szkoły Wydziałowej Męskiej przy ul. Sokoła. W 1924 roku szkoła została przemianowana w Szkołę Dokształcającą Zawodową Męską, jej kierownikiem został Leon Gontek. W tym czasie w Jaśle działały także: Szkoła Dokształcająca Zawodowa Żeńska i Szkoła Handlowa im. S. Szczepanowskiego, a w 1936 roku utworzono Gimnazjum Kupieckie. W 1939 roku Publiczne Szkoły Dokształcające Zawodowe zostały połączone i otrzymały nazwę Publiczna Szkoła Zawodowa dla Uczniów (Uczennic) Rzemieślniczych i Kupieckich w Jaśle.

Podczas II wojny światowej szkoła zmieniała kilka razy miejsce nauki, a zajęcia szkolne były kontynuowane do 1944 roku. W 1945 roku, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie rozpoczęto kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Zawodowej Dokształcającej w Jaśle oraz przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych.

W roku szkolnym 1955/1956 powstała Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego w Jaśle. W 1961 roku weszła ona w skład nowo utworzonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jaśle. W tym samym roku Zasadnicza Szkoła Elektryczna i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego oraz przynależna do niej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca zostały połączone i powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jaśle podległa Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie.

22 listopada 1969 roku wmurowano akt erekcyjny pod gmach nowej szkoły przy ul. Staszica 30, a 10 sierpnia 1971 roku przekazano szkołę do użytku. W roku szkolnym 1971/1972 kontynuowano naukę w zawodach: wiertacz, elektromonter, i elektromechanik oraz zapoczątkowany został nowy kierunek kształcenia – ślusarz mechanik. Równocześnie rozpoczęła działalność średnia Szkoła Zawodowa o kierunku: mechanik obróbki skrawaniem. Po półroczu, decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę tej szkoły na Liceum Zawodowe. W ramach tego liceum, w roku szkolnym 1972/1973 rozpoczęto kształcenie w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych, natomiast w roku szkolnym 1974/1975, w Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto kierunek: kierowca mechanik pojazdów samochodowych. W roku szkolnym 1974/1975 odbyła się pierwsza matura.

Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 15 marca 1975 roku z dniem 1 lipca 1975 roku powołano zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Jaśle. W tym samym roku szkole nadano imię Bohaterów Września.

Na stanowisko dyrektora Zespołu został powołany Józef Niemiec, były dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej.

Z dniem1 września 1982 roku z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Jaśle została wyodrębniona szkoła pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Jaśle. ZSZ nr 2 przejął Zasadniczą Szkołę Zawodową (dawniej Dokształcającą), Technikum Mechaniczne dla Pracujących oraz internaty (żeński i męski). Pierwszym dyrektorem ZSZ nr 1 wybranym przez Radę Pedagogiczną był Leszek Dranka. 1 września 1984 roku na stanowisko dyrektora Zespołu został powołany Marian Dzięglewicz, który pełnił tę funkcję do 2002 roku. Jego następcą został Marek Łukasik.

25 czerwca 1988 roku w szkole miała miejsce ważna uroczystość – nadanie sztandaru. Akt nadania szkole prawa do posiadania sztandaru odczytał i przekazał dyrektorowi Marianowi Dzięglewiczowi wicekurator Oświaty i Wychowania z Krosna, Bronisław Ślączka. W 2002 roku dotychczasowy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bohaterów Września w Jaśle, przekształcono w Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Września w Jaśle. Ta nazwa funkcjonowała do 1 września 2009 roku, kiedy to szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2013 roku funkcję dyrektora pełnił Grzegorz Zięba.

Obecnie dyrektorem szkoły jest Andrzej Bosak, który sprawuje tę funkcję od 1 września 2013 roku. Szkoła kształci w kierunkach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik „obróbka skrawaniem”, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

{gallery}galerie/2015_rok/zst_125_lat{/gallery}