niedziela, 19 maja, 2024

25 lat 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy”

0
25 lat 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy”
Udostępnij:

dW sobotę 26 września odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płka Leopolda Lisa – Kuli. Najpierw jego uczestnicy spotkali się przed budynkiem Zespołu Szkół Miejskich nr 3. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odśpiewaniu hymnu ZHP i po apelu harcerskim, w asyście sztandarów szkolnych i harcerskich udali się na Mszę Świętą do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Odprawił ją proboszcz miejscowej parafii ks. Tadeusz Gąsiorowski. Następnie przeszli na część oficjalną z programem artystycznym do auli szkolnej.

Wszystkich gości powitali dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska i drużynowy 139. DH „Lisy” hm. Wiesław Hap. Dalsze prowadzenie spotkania przejęli później przyboczni – druhna Gabriela Czerwińska oraz druh Jakub Wróbel, którzy zaprosili zebranych do obejrzenia i wysłuchania półgodzinnej prezentacji multimedialnej na temat ćwierćwiecza działalności „Lisów”. A było tego sporo, bo 139. Drużyna Harcerska „Lisy” im. płk. Leopolda Lisa – Kuli działająca przy jasielskim Gimnazjum Nr 2 funkcjonuje od 13 września 1990 roku. Powstała jeszcze na bazie dawnej „Dziewiątki”.

Jej założycielem i drużynowym jest przez cały czas harcmistrz Wiesław Hap. Drużyna uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach Hufca, akcjach Chorągwi i Kwatery Głównej ZHP. Pracuje na rzecz szkoły, parafii, osiedla, miasta, regionu. Harcerze opiekują się miejscami pamięci i cmentarzami. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, ekologicznych, w uroczystościach patriotycznych i religijnych. W swojej harcówce „Hapcówce” spotykają się na zbiórkach drużyny i zastępów, wyjeżdżają na rajdy, biwaki i obozy. Zgłębiają metodykę harcerską, wychowują się na wzorcach ideałów harcerskich opartych na Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, kształtują swój harcerski i patriotyczny styl życia. Angażują się w życie kulturalne, odnoszą sukcesy w licznych konkursach, w tym historycznych, i turniejach. Przygotowują swoje autorskie piosenki i wiersze.

„Lisy” wielokrotnie reprezentowały jasielskie harcerstwo na zewnątrz, m.in. na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego, uroczystościach patriotycznych we Lwowie, na ukraińskim Wołyniu i na Monte Cassino. U boku drużyny działa Jasielski Klub Olimpijczyka PKOL propagujący sport i ideę olimpizmu, organizujący biegi przełajowe, olimpiady zuchów i harcerzy oraz konkursy dotyczące olimpiad. Harcerki, harcerze oraz instruktorzy 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” starają się być aktywnymi i pomocnymi, a przy tym nie tracić nic z optymizmu i radości życia.

Po ciekawej prezentacji, ze słowami wielkiego uznania dla „Lisów” głos zabrali goście.: Alicja Zając – senator RP, Bogdan Rzońca  – poseł na Sejm RP, Maria Kurowska   – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Elwira Musiałowicz – Czech, zastępca murmistrza Miasta Jasła, która wręczyła na ręce druha drużynowego „Lisów” grawerton z życzeniami od burmistrza Ryszarda Pabiana. Następnie miały miejsce kolejne wystąpienia: phm. Waldemara Marka – Komendanta Hufca ZHP w Jaśle, hm. Jana Urbana – członka Zarządu Powiatu Jasielskiego i byłego wieloletniego Komendanta Hufca, który przekazał również list gratulacyjny od Franciszka Miśkowicza – starosty jasielskiego. Głos zabrali i listy gratulacyjne oraz okolicznościowe grawertony wręczyli również: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesław Latoszek, w imieniu komendanta WKU w Jaśle ppłka Andrzeja Nykiela – kpt. Bogusław Antas, przedstawiciel p.o. komendanta Straży Miejskiej w Jaśle Pawła Szynala – Robert Rączka, w imieniu kadry instruktorskiej Hufca Jasło – hm. Dorota Rzońca i phm. Iwona Dziedzic oraz z ramienia przedstawicieli najstarszego rocznika „Lisów” – phm. Jerzy Kosiba, były zastępowy i przyboczny 139. DH i Komendant Hufca.

W dalszej części spotkania hm. Wiesław Hap odczytał fragmenty kilku spośród wielu otrzymanych listów gratulacyjnych. M.in. od hm. Małgorzaty Sinicy – Naczelnik ZHP, która napisała: „25-ta rocznica powstania Drużyny to wspaniała okazja do wspomnień i przywołania tak wspaniałego wydarzenia w życiu szkoły, jakim jest utworzenie drużyny harcerskiej. Harcerstwo od lat wspiera i uzupełnia działania szkoły w zakresie wychowania dzieci i młodzieży. Warto więc o tę współpracę dbać i inspirować wspólne działania, które wzbogacą życie szkoły. Organizatorom dziękuję za trud i pracę, za zaangażowanie w przygotowanie obchodów jubileuszu. Uczestnikom życzę zaś niezapomnianych przeżyć i wspaniałej zabawy. Z wyrazami szacunku i harcerskim pozdrowieniem Czuwaj”.

Bratanek Patrona Drużyny Leopold Kula napisał m.in.: „Serdecznie pozdrawiam Wszystkich Państwa obecnych na obchodach Jubileuszu „Lisów”. Przesyłam serdeczne życzenia Kadrze Instruktorskiej, Drogim Harcerkom i Harcerzom. Życzę żebyście byli wierni Przyrzeczeniu Harcerskiemu i żebyście zawsze kochali nasza Ojczyznę i dobrze jej służyli. Szczęść Wam Boże. Leopold Kula z rodziną”.

Jedyny żyjący uczestnik słynnej akcji uwolnienia więźniów w Jaśle w 1943 r., Druh Pułkownik Stanisław Dąbrowa – Kostka zaś skreślił. takie słowa: „Z okazji 25-lecia Drużyny „Lisów” Druhowi Drużynowemu hm. Wiesławowi Hapowi oraz Wszystkim Druhnom i Druhom najlepsze życzenia składa stary harcerz Stanisław Dąbrowa – Kostka”.

Państwo Magura – Witkowscy z Krakowa napisali z kolei: „ Składamy wyrazy uznania i podziwu dla Waszej pięknej, szlachetnej służby harcerskiej ku chwale Boga, Polski i Bliźniego. W tym pięknym dniu myślą i sercem będziemy razem z Wami. Życzymy dalszej wieloletniej i owocnej służby. Czuwaj”. Pani Magurowa jest siostrą bohaterskich harcerzy Jana i Stanisława, zamordowanych wraz z Rodziną Madejewskich.

Maria Pomianowska z Gdyni, siostra harcerzy Romka i Andrzeja zamordowanych przez Niemców w Jaśle skierowała do jubilatów takie słowa: „Serdecznymi myślami i modlitwą jestem z Wami. Powierzam Was opiece Bożej w trwaniu z honorem w służbie harcerskiej. Życzę całej Drużynie i każdemu z Was oddzielnie niezłomnego pielęgnowania wartości, radości życia oraz pięknego działania na rzecz innych. Szczęść Wam Boże”.

Z kolei Małgorzata Piekarska – Dyrektor MBP w Jaśle – podziękowała za wiele lat współpracy: „Składam serdeczne gratulacje. Bardzo sobie cenimy zaangażowanie i umiejętności harcerzy, mamy nadzieję na dalsze wspólne działania”.

Ważnym elementem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu druhen i druhów oraz uczennic z samorządu szkolnego. Program składał się z piosenek do których słowa napisał druh drużynowy hm. Wiesław Hap w aranżacji druha Janusza Budziaka oraz wierszy i prozy autorstwa druhny Gabrieli Czerwińskiej.

Na zakończenie wszyscy zebrani udali się przed harcówkę „Hapcówkę”, gdzie skorzystali z harcerskiego poczęstunku. W harcówce mogli zapoznać się z kronikami i albumami fotograficznymi z 25 lat działalności 139. DH. Po opuszczeniu jubilatów przez gości miało miejsce spotkanie pokoleń „Lisów” w trakcie którego wymieniono się wspomnieniami, wspólnie pośpiewano i przypomniano piękne stare harcerskie czasy.

Poza wcześniej wspomnianymi gośćmi wśród tych, którzy swoją obecnością uszanowali służbę i pracę na rzecz środowiska lokalnego 139. DH „Lisy” byli jeszcze m.in.: Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Urszula Czyżowicz   – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jasła, Andrzej Dybaś – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła, ks. proboszcz Tadeusz Gąsiorowski, Agata Koba – rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle, Bożena Famurat i Paweł Okulski – przedstawiciele Rodzin Katyńskich w Jaśle, Renata Sokołowska – przewodnicząca Rady Rodziców ISP nr 12 w Jaśle, Dominik Wróbel – przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, Ewa Kosiek – wicedyrektor ZSM nr 3 w Jaśle, Renata Goleń – wicedyrektor ZSM nr 3 w Jaśle, nauczyciele i pracownicy ZSM nr 3 w Jaśle, rodzice harcerzy, phm. Robert Nowiński – członek Komendy Hufca w Jaśle, drużynowy 307. Kołaczyckiej Grunwaldzkiej DH „Wilki”, phm. Urszula Buczyńska – Bolanowska – drużynowa 109. DH „Leśni” w Brzezówce, pwd. Klaudia Pawlik – drużynowa 166. Jasielskiej DH „Cichociemni”, hm. Łucja Filipek – była drużynowa GZ przy SP nr 9, phm. Barbara Goleń – instruktor Hufca, była drużynowa GZ przy SP nr 9, pwd. Magdalena Kamińska – była harcerka „Lisów”, drużynowa GZ „Liski” przy ISP nr 12, phm. Paulina Kurowska – instruktor Hufca i 139. DH, wychowanka „Lisów”, pwd. Stefan Juryś i pwd. Leszek Woźniacki – instruktorzy 139. DH „Lisy”, przeszło trzydziestoosobowa grupa byłych „Lisów”, delegacje kilku drużyn harcerskich z terenu Hufca oraz przedstawiciele jasielskich mediów.

/dr/

zdj. Ilona Dranka

{gallery}galerie/2015_rok/Lisy_jubileusz{/gallery}

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdj. zrobionych w minionych 25 latach

{gallery}galerie/2015_rok/Lisy_archiwum{/gallery}