sobota, 22 czerwca, 2024

30-rocznica nadania Hufcowi imienia Rodziny Madejewskich

0
30-rocznica nadania Hufcowi imienia Rodziny Madejewskich
Udostępnij:

W dniach 7 i 8 maja odbył się blok działań w ramach Jubileuszu 30-lecia nadania Hufcowi ZHP w Jaśle imienia Rodziny Madejewskich pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

Pierwszego dnia, w sobotę, najpierw wszyscy uczestnicy zebrali się na płycie jasielskiego Rynku, gdzie miał miejsce apel inauguracyjny. Po nim wszyscy udali się na mszę świętą polową przy kościele farnym. Przewodniczył jej ks. Wojciech Środoń – Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy, a wśród koncelebrantów byli: ks. dziekan Zbigniew Irzyk oraz ks. phm. Józef Obłój, kapelan Hufca Jasło. Po zakończeniu mszy, na czele z Miejsko – Kolejową Orkiestrą Dętą, przemaszerowano pod tablicę Rodziny Madejewskich, gdzie w asyście warty honorowej odbył się Apel Pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów. Później uczestnicy uroczystości w zwartym szyku przeszli do Jasielskiego Domu Kultury. Tam miało miejsce ponad dwugodzinne „Spotkanie Harcerskich Pokoleń”. Komendant Hufca pwd. Damian Stasiowski powitał zebranych wśród których znaleźli się m.in.: Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, Elwira Musiałowicz – Czech – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Urszula Czyżowicz – Wiceprzewodnicząca RMJ, hm. Mariusz Bezdzietny – Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz hm. Władysława Domagała – była wieloletnia Komendantka Chorągwi.

W dalszej części oficjalnej hm. Mariusz Bezdzietny wręczył Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” przyznane decyzją Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego: phm. Iwonie Dziedzic, phm. Katarzynie Zając, phm. Jerzemu Kosibie i hm. Waldemarowi Markowi. Z kolei druh Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przekazał Srebrne Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: ks. phm. Józefowi Obłojowi – kapelanowi Hufca i hm. Wiesławowi Hapowi – zastępcy komendanta Hufca. Członkowie Komendy jasielskiego Hufca wręczyli również nagrodę specjalną za całokształt działań na niwie ruchu zuchowego, harcerskiego i instruktorskiego – hm. Dorocie Rzońcy.

Komenda Hufca przyznała pamiątkowe grawertony za wieloletnią współpracę: Urzędowi Miasta w Jaśle, Urzędowi Miasta w Kołaczycach, MPM S. J. Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal, Jasielskiemu Centrum Reklamy FROGART Józefa Nawracaja, Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 3       w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle oraz Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Władze jasielskiego Hufca uhonorowały też specjalnymi listami gratulacyjnymi z podziękowaniami za stałą współpracę i wsparcie przy organizacji jubileuszu: wicemarszałek Marię Kurowską, burmistrza Ryszarda Pabiana oraz hm. Jacka Borczyka – byłego komendanta Hufca, szczególnie zaangażowanego podczas uroczystości sprzed 30 lat oraz obecnie.

Po wystąpieniach gości, wśród których obok wspomnianych wcześniej znaleźli się również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Hufców, wszyscy zebrani w sali widowiskowej JDK obejrzeli prezentację multimedialną o dziejach Hufca oraz część artystyczną. Po ich zakończeniu miało miejsce zwiedzanie wystawy fotograficznej o historii Hufca. Wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali również okolicznościowe wydanie biuletynu „Krąg” z informacjami na temat Rodziny Madejewskich i o uroczystościach nadania imienia w 1986 r. oraz pamiątkowe plakietki. Po zwiedzeniu wystawy na wszystkich czekała słodka niespodzianka w postaci ogromnego jubileuszowego tortu z wizerunkiem harcerskiego Krzyża, który przygotowała druhna Aneta Nowińska z pomocą zuchów – Ani i Oli Nowińskich.

Posiliwszy się bigosem z harcerskiego kotła, znacząca część zuchów, harcerek i harcerzy udała się na teren „Przystanek Kwiatowa” na Jubileuszowy Zlot Hufca. Tam przez dalszą część dnia oraz w niedzielę – w Sobniowie – miały miejsce ciekawe zajęcia programowe, m.in. zawody strzeleckie, strażackie, wieloboje harcerskie i gry terenowe, zwieńczone wieczornicą w kręgu harcerskim i noclegiem w budynku ZSM nr 5 w Jaśle.

 /KH/

zdj. Szymon Kosicki

{gallery}galerie/16_rok/od_Hapa{/gallery}