wtorek, 27 lutego, 2024

Bezpieczeństwo seniorów na tapecie UTW

0
Bezpieczeństwo seniorów na tapecie UTW
Udostępnij:

Czwartkowe, cotygodniowe zajęcia Uniwersytetu Trzeciego w Jaśle tym razem poświęcone były szeroko rozumianemu bezpieczeństwo ludzi starszych.

Wczorajsza zajęcia mające formę prelekcji połączonych z debatą, miały na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie ich bezpieczeństwa. Pozwoliły na wymianę informacji między Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i „sanepid-em”, a uczestniczącymi w spotkaniu seniorami. Każdy mógł przedstawić swoje spostrzeżenia dotyczące poruszanych tematów, podzielić się doświadczeniami i zaproponować swoje rozwiązania przedstawionych podczas dyskusji problemów.

 

– Taki dialog społeczny jest bardzo potrzebny, umożliwia on wczesne definiowanie zagrożeń oraz wypracowanie wspólnych metod ich eliminowania – podkreślił komisarza Łukasz Gliwa, rzecznik prasowy KPP w Jaśle.

W trakcie spotkania przedstawiciele jasielskich służb mundurowych oraz Sanepidu zapoznali uczestników z przestępstwami i zachowaniami, które najczęściej zagrażają osobom starszym, przedstawili skuteczne rozwiązania, pozwalające efektywnie zapobiegać występowaniu zjawisk przestępczych skierowanych przeciwko tej grupie społecznej, zagrożeniami pożarowymi, niebezpieczeństwem zatrucia tlenkiem węgla, zapobieganiem obrażeniom i chorobom epidemicznym.

Spotkanie otworzyło również cykl szerokich konsultacji społecznych, których celem jest wsparcie stworzenia „Mapy zagrożeń”, tj. narzędzia pozwalającego na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie.

Mapa ma odzwierciedlać zagrożenia dostrzeżone przez służby i instytucje, które w swoje zadania mają wpisane bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przez obywateli, tj. społeczność lokalną. Policja pełni służebną rolę wobec społeczeństwa i warunkiem niezbędnym do efektywnego wypełniania tej misji jest poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa. Uzyskane od uczestników spotkania informacje i wskazówki zostaną wykorzystane przy konstruowaniu „Mapy zagrożeń”, która pozwoli na rzetelne zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju występujących niebezpieczeństw na terenie naszego powiatu, co z kolei pozwoli zaplanować odpowiednie działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione – podkreślił Łukasz Gliwa, rzecznik prasowy KPP w Jaśle.

Ewa Wawro

{gallery}galerie/UTW_bezpieczeństwo{/gallery}