wtorek, 18 czerwca, 2024

Biblioteka AK przekazana jasielskiej MBP

0
Biblioteka AK przekazana jasielskiej MBP
Udostępnij:

Jasielskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przekazało w darze księgozbiór swojej biblioteki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Jaśle. W uroczystym przekazaniu książek uczestniczyli:  prezes Koła Witold Świdrak, zastępca prezesa Zygmunt Waśko, skarbnik Stanisław Grzesiakowski.

Przekazany księgozbiór to prawie 500 książek, dotyczących wydarzeń związanych z historią II wojny światowej. Publikacje – o wyjątkowej wartości historycznej i regionalnej – prezentują dzieje ruchu oporu na terenach okupowanych, opisują walki kampanii wrześniowej, ciężkie zmagania wojsk w wyzwalaniu ziem spod okupacji niemieckiej czy działalność konspiracyjną  Armii Krajowej, zarówno na Podkarpaciu jak i w całej Polsce.

Ogromnie dziękuję Zarządowi Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle za podarowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle tego cennego, szczególnie ze względu na historię regionu, księgozbioru. Myślę, że będzie często wykorzystywany przez jaślan, szczególnie w edukacji historycznej i regionalnej. Z księgozbioru czytelnicy będą mogli korzystać od 1 sierpnia w Czytelni Głównej i Wypożyczalni dla Dorosłych – powiedziała Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP.

Wśród otrzymanych publikacji szczególnie cenne są te, które dokumentują wydarzenia istotne dla naszego regionu w czasie II wojny światowej i trudnych lat powojennych. Swoistą perełką w otrzymanym księgozbiorze  jest maszynopis wspomnień Józefa Bochenka członka Armii Krajowej, przedstawiający działalność konspiracyjną całej rodziny, która podczas okupacji prowadziła w swoim domu punkt kontaktowy „U Michała”. Księgozbiór zawiera wiele pozycji wydanych przez  jasielskie Koło Żołnierzy AK  dokumentujących  historię Jasielszczyzny : m. in. „Wspomnienia żołnierzy NOW-AK z powiatu jasielskiego” w opracowaniu Stanisława Fryca, „Sylwetki i wspomnienia żołnierzy ZWZ-AK-NOW  Jasielszczyzny” oraz „Ruiny Jasła w fotografii prof. Wojciecha Walczaka” autorstwa Zdzisława Świstaka, „Wspomnienia Władysława Midora żołnierza placówki ZWZ-AK Nowy Żmigród krypt. „Zimorodek” opracowane przez Wiesława Hapa czy wspomnienia z lat wojny i okupacji Mieczysława Stanka – „Wojna w mojej pamięci”.

Przekazany księgozbiór nie tylko wzbogaci biblioteczne zbiory regionaliów, ale przede wszystkim  będzie służył upamiętnianiu, kultywowaniu etosu Armii Krajowej w środowisku oraz patriotycznemu wychowaniu młodego pokolenia.

MBP Jasło