wtorek, 27 lutego, 2024

Chcą mieć wpływ na działalność izby

0
Chcą mieć wpływ na działalność izby
Udostępnij:

Jasielscy inżynierowie chcą trafić do władz krajowych samorządu zawodowego. Wybrali spośród siebie 7 delegatów na zjazd okręgowy. Liczą na to, że wejdą do władz krajowych.

Przełom 2013 i 2014 roku to okres, w którym odbywają się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. Będzie to już czwarta kadencja od czasu powołania w 2001 roku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W powiecie jasielskim wybory odbyły się 8 stycznia br. Zebranie wyborcze otworzył delegowany przez Okręgową Radę PDK OIIB Ryszard Pabian. On również wybrany został przewodniczącym zebrania wyborczego. W związku z tym, że w powiecie zarejestrowanych jest 315 członków okręgowej izby, nasz region, na zjazdach w tej kadencji, reprezentować będzie siedmiu delegatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami zostali: Ryszard Pabian, Wojciech Kras, Jerzy Kurczap, Paweł Zawada, Wiesław Jokiel, Eugeniusz Łopatkiewicz, Andrzej Witos.

Kilku z wybranych delegatów pełniło już tę funkcję w upływającej kadencji i aktywnie uczestniczyli w życiu izby. Ryszard Pabian był członkiem Okręgowej Rady PDK OIIB i delegatem na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Paweł Zawada sędzią Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego PDK OIIB, a Wojciech Kras członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDK OIIB. Ponadto Ryszard Pabian kilkakrotnie przewodniczył obradom okręgowych zjazdów PDK OIIB i był członkiem prezydium krajowego zjazdu PIIB.

Okręgowy Zjazd PDK OIIB, który będzie miał miejsce 12 kwietnia br. wyłoni spośród członków izby nowe składy organów statutowych oraz komisji i zespołów pozastatutowych na nową kadencję, a także delegatów na zjazd krajowy. Mamy nadzieję, że znajdą się w nich przedstawiciele z naszego regionu – podkreśla Ryszard Pabian. – To dla nas ważne, ponieważ dzięki temu będziemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym samorządzie, gdyż pojawiają się różne pomysły na poziomie izby krajowej, niekoniecznie zgodne z naszymi oczekiwaniami – dodaje.

Ewa Wawro

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB) w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego działającą na mocy ustawy „Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”. PDK OIIB powstała w roku 2001 i jest jedną z 16 okręgowych Izb podlegających pod Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie. Do PDK OIIB należy już ponad 6783 inżynierów i techników w dziewięciu branżach w tym czynnych 6028, zawieszonych na własną prośbę 695, zawieszonych karnie 60. Do zadań statutowych Izby należą m.in. sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby, reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków izby, nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach, nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, ustalanie zasad etyki zawodowej, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego, organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządu zawodowego.