sobota, 20 kwietnia, 2024

Co „dała” Unia dla powiatu jasielskiego?

0
Co „dała” Unia dla powiatu jasielskiego?
Udostępnij:

Jubileusz członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej to doskonały czas na dokonanie podsumowań, prezentacji efektów wdrażania funduszy unijnych, pokazania jak dzięki nim zmieniła się nasza rzeczywistość. Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja „10 lat w Unii Europejskiej Powiatu Jasielskiego” zorganizowana przez starostę jasielskiego Adama Kmiecika i Podkarpacką Szkołą Wyższą im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Nasz kraj przez ostatnie 10 lat bardzo się zmienił, widać to doskonale również w naszym powiecie – podkreślił starosta Adam Kmiecik. – Powiat Jasielski stara się wykorzystać w pełni szanse i możliwości, jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Po liczbie zrealizowanych projektów, jak również tych w trakcie realizacji widać, że wychodzi nam to dość dobrze.

52 004 146 zł – tyle pozyskał powiat ze środków europejskich w ciągu minionych 10 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej. W tym czasie zrealizowano ponad 20 projektów, w których część pieniędzy wyłożyły instytucje europejskie.

Joanna Bril, prodziekan Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu, stwierdziła, że bez środków europejskich, m.in. nie powstałby budynek Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Na uczelni zrealizowano również wiele projektów wspierających studenta poprzez bezpłatne studia podyplomowe.

Europoseł Elżbieta Łukaciejewska, gość honorowy konwentu, podkreślała, że w nowej perspektywie finansowej Podkarpacie ma do wykorzystania 8,5 mld zł. Środki te są szansą na innowacyjność, mają służyć rozwojowi regionu i przeciwdziałać wykluczeniu.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: wójtowie i burmistrzowie, dyrektorzy szkół, lokalni przedsiębiorcy, a także przedstawiciele stowarzyszeń.

Konferencja odbyła się 8 maja br. w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Starostwo Powiatowe w Jaśle