czwartek, 18 lipca, 2024

Co MPGK ukrywa? Janusz Przetacznik zadaje pytania. Czy Paweł Zawada odpowie? I czy władze Jasła zareagują?

0
Co MPGK ukrywa? Janusz Przetacznik zadaje pytania. Czy Paweł Zawada odpowie? I czy władze Jasła zareagują?
Udostępnij:

22 maja 2024 r. Prezes Zarządu MPGK sp. z o.o. w Jaśle wystosował zaproszenie do wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące kształtowania cen i stawek opłat za dostarczane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle ciepło oraz pozostałe usługi wyznaczając termin spotkania na 18 czerwca 2024 r. Dlaczego dopiero 18-y czerwca chciało by się zapytać. Odpowiedź jest prosta i oczywista, by wściekłość zaproszonych przez prezesa Mieszkańców Miasta Jasła, którzy w maju br. powzięli informację o rzeczywistych przychodach Spółki z tytułu dostawy ciepła w 2023 roku do ich lokali mieszkalnych, nieco wygasła, została wyhamowana i została przekierowana wprost ze Spółki na zarządców nieruchomości, którzy mają zawarte umowy na dostawę ciepła. Otrzymując indywidualne rozliczenia kosztów dostawy ciepła w części przypadającej na ich lokal rzeczywiści odbiorcy ciepła przekonali się, że wydatki na zakup ciepła do ich nieruchomości wzrosły rok do roku od 70% do 95%. To był dla nich szok, szczególnie gdy na stronie Spółki pojawiła się informacja, którą w rozmowach telefonicznych potwierdzali „jak mantrę” pracownicy Spółki, że Spółka jest niewinna, że opłaty wzrosły zgodnie z taryfą dla ciepła i „tylko” o ok. 7%. Pytajcie i swoje żale kierujcie do innych, w tym głównie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która was rozlicza. Ale już żadne zadanie uzupełniające, że płaci faktury w wysokości ustalonej przez Spółkę. A jak zapłaciła, to cóż, to już problem odbiorcy ciepła, dostawca ma pieniądze na swoim rachunku bankowym. Co potwierdzają poniższe kwoty ujęte w poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie2023 rok2022 rok*2021 rokZmiana
w % 2023/2022 
12347
Ilość  zużytej energii w GJ           75 798,00           81 699,00           91 105,00 92,78%
Zapłacono za moc zamówioną     3 158 208,42 zł   2 157 464,67 zł  1 816 878,34 zł 146,39%
Zapłacono za zużytą  energię  cieplną 11 504 321,76 zł   6 519 654,30 zł  4 469 640,80 zł 176,46%
Razem koszt zakupu ciepła brutto 14 662 530,18 zł   8 677 118,97 zł  7 732 418,54 zł 168,98%
uśredniona wartość 1 GJ brutto             193,44 zł            106,21 zł              84,87 zł 182,13%
* – zmniejszony podatek VAT (uśredniony – 5,25%)

Razem koszt zakupu ciepła netto 11 920 756,24 zł   8 244 293,56 zł  6 286 519,14 zł 144,59%
uśredniona wartość 1 GJ netto             157,27 zł            100,91 zł              69,00 zł 155,85%
przyrost  kosztów zakupu ciepła brutto   5 985 411,21 zł     944 700,43 zł    585 875,36 zł 633,58%
przyrost  przychodów – koszty ciepła netto   3 676 462,68 zł   1 957 774,42 zł    476 321,43 zł 187,79%

I jeszcze co ważne i istotne, spotkanie miało się odbyć w nowej siedzibie Spółki. A co, jest się przecież czym pochwalić, nowa siedziba, wygodne miejsca pracy. Przecież się należą, przecież to jest XXI wiek, a Spółka jest proinwestycyjna.  A argument o cieknącym dachu czy toaletach to jawna kpina i chyba niezbyt dobrze świadczy o Spółce jako pracodawcy
i zarządcy majątku. 

18 czerwca 2024 r. w jasielskim GEN-ie, a nie w nowej siedzibie Spółki, odbyło się zapowiadane spotkanie, które przypomnijmy miało dotyczyć:

kształtowania się cen i stawek opłat za dostarczane przez tut. Spółkę (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle) ciepło oraz pozostałe usługi

I taki też slaid zapowiadający temat spotkania mogliśmy przeczytać. Dużo nadziei, dużo optymizmu, że prezentacja choć trochę pozwoli nam zrozumieć działania Spółki i urealni (potwierdzi zasadność) aktualnie obowiązujących cen za ciepło czy inne usługi świadczone przez Spółkę i ważne podejmie próbę odpowiedzi o przyszłość,  co czy czego możemy w najbliższym czasie (okresie) spodziewać się w zakresie cen za świadczone usługi. Niestety wyznaczony prelegent, płynnie przeczytał przygotowaną prezentację, z której mogliśmy się dowiedzieć, że Spółka przedstawia i prezentuje tylko uzasadnione koszty swojej działalności, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w ramach swoich czynności kompetencji, na podstawie dokonanej analizy i tylko o uzasadnione planowane koszty przedstawione przez Spółkę zatwierdza taryfę. Tyle i aż tyle. Zero konkretów, zero odpowiedzi na oczekiwania zaproszonych MIESZKAŃCÓW MIASTA JASŁA o kształtowaniu cen za usługi świadczone przez Spółkę. Na „tapecie” tylko URE
i „uzasadnione koszty” twardo bronione przez twórców wniosku taryfowego czyli etatowych pracowników Spółki. A szczegóły – tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorstwa,
a Regulator (URE) wie co i jak robić aby zadbać o „interes Odbiorców” i oczywiście interes Spółki.    

Nadzieja jak wiemy, umiera ostatnia. A więc zajmijmy się wybranymi tematami i poszukajmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania i wątpliwości. Pokażmy konkretne dane, które potwierdzą, że poniesione przez indywidualnych odbiorców wydatki w minionych latach, które sfinansowały inwestycje Spółki, finalnie służą optymalizacji i obniżeniu kosztów jej działalności.   

Zajmijmy się wynikami Spółki. Podobno wszystko jest jawne, transparentne, tylko gdzie szukać potwierdzenia? W rejestrach sądowych? Bo na stronie miejskiej Spółki trudno doszukać się podstawowych informacji dotyczących działalności Spółki, a przede wszystkim o osiągniętych wynikach finansowych, poprawności czy zgodności ze sprawozdawczością podawanych danych ekonomicznych, tym wysokości osiągniętej straty. Szafowanie wysokością straty, epatowanie faktu pokrycia starty z kapitału Spółki przy realizacji inwestycji nieprodukcyjnych jest jawną kpiną z odbiorcy usług. Należy podkreślić, że amortyzacja jest KOSZTEM działalności Spółki, ale nie WYDATKIEM!!!

Jak w takim razie wygląda wynik na działalności Spółki bez amortyzacji? To przecież jest EBITDA podstawowy wskaźnik dotyczący skuteczności oceny prowadzonej działalności każdego podmiotu, analizy rentowności przedsiębiorstwa. Poprzez wyłączenie amortyzacji możliwe jest lepsze ujęcie podstawowych przepływów pieniężnych generowanych na działalności operacyjnej. Może właśnie o tym warto rozmawiać i publikować te dane: przychody operacyjne – koszty operacyjne bez amortyzacji! A już najlepiej jest te wyniki  przedstawiać i prezentować przy każdym rodzaju prowadzonej działalności, a nie tylko zbiorowo. Bo co? Bo efekt skali, bo milionowe straty!

rok PrzychodyKoszty wraz
z amortyzacją
wynikPodatek CITWynik netto
2022 44 128 117,73 zł       47 088 363,76 zł –   2 960 246,03 zł    216 478,00 zł – 3 176 724,03 zł 
2023 49 396 687,73 zł       51 558 139,74 zł –   2 161 452,01 zł    132 422,00 zł – 2 293 874,01 zł 

Przy amortyzacji sięgającej 7-8 mln zł rocznie już te prezentowane przez Spółkę wyniki prezentują się w zdecydowanie innym świetle, pokazują zysk operacyjny, a nie stratę! I po co to mydlenie oczu?

Nie wdając się w szczegóły, ale musimy sobie jasno powiedzieć czy napisać. Wysokość wliczanej w koszty działalności Spółki amortyzacji zależy od czynionych inwestycji, które finalnie spłacają odbiorcy usług. A miało być tanio, ale nie jest i małego tego w dalszym ciągu udajemy, że robimy wszystko aby było taniej. Piszę udajemy, gdyż taka jest narracja pracowników i Zarządu Spółki. „My jesteśmy świetni, bez nas byłoby zimno w domach, dziękujcie nam, że jeszcze chcemy dostarczać ciepło i świadczyć inne usługi.” Klient ma płacić, bo nie ma wyjścia.  I to jest podstawowe źródło konfliktu i podstawowe pytanie:  czy aby zrobiliśmy wszystko, że jest optymalnie, że jest tanio? Raczej po wczorajszym spotkaniu dowiedzieliśmy się, że jest średnio, ale u innych jest więcej! I to, że jest średnio, średnio w okolicy ma nam wystarczyć.  A że może być taniej? Tego już nie wiemy i nie dowiedzieliśmy się – uzasadnione koszty – klucz wytrych. 

Jest regulator – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka w swojej narracji publicznie informuje, że „zostawiła w kieszeniach odbiorców ciepła łącznie 3 015 683,14 zł” z tytułu opóźnienia w wyjściu w życie nowych taryf!!! Czyż to nie kolejny absurd
i perfidne wprowadzanie w błąd odbiorców ciepła? Czy to jest pierwsza taryfa? Czy „rozporządzenie taryfowe” i prezes URE działała od 2022 roku? 

Powtórzę po raz kolejny. Jeżeli Prezes URE uchybił obowiązkom urzędniczym, w tym terminowym i z tego tytułu Spółka poniosła stratę to należy zadać pytanie: dlaczego Spółka ponosząc straty nie wszczęła postępowania sądowego czy innego postępowania odszkodowawczego wobec osób i instytucji odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację?
A może opóźnienia wynikają z niekompetencji, niestaranności pracowników oraz Zarządu Spółki.  A więc jak na podstawie tych prezentowanych przez Spółkę danych powinien zachować się Właściciel? Czy Burmistrz Miasta Jasła działając jako Walne Zebranie/Zgromadzenie Spółki powinien udzielić absolutorium Zarządowi i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za lata 2022 i 2023? Trudno szukać tych informacji na stronie Miasta czy Spółki. Pewnie wszystko odbyło się tradycyjnie, jak to jest w narracji Spółki „zgodnie z przepisami”, ale na końcu jest odbiorca, który ma zapłacić i płaci. Kolejne pytanie: jak długo i czy wytrzyma kolejne podwyżki?

Jeszcze raz wyniki z całokształtu działalności Spółki:

rok PrzychodyKoszty wraz
z amortyzacją
wynikPodatek CITWynik netto
2022 44 128 117,73 zł       47 088 363,76 zł –   2 960 246,03 zł    216 478,00 zł – 3 176 724,03 zł 
2023 49 396 687,73 zł       51 558 139,74 zł –   2 161 452,01 zł    132 422,00 zł – 2 293 874,01 zł 

Strata?! „Ludzkie paniska”, chciałoby się wykrzyczeć. Płacimy dużo i drogo, ale na pocieszenie mamy info, że mogliśmy zapłacić więcej, ale nie zapłaciliśmy bo Spółka udzieliła nam „dotacji” w wysokości 3 015 683,14 zł, w tym odbiorcy JSM „skorzystali z tego dobrodziejstwa”  w wysokości aż 1 598 711,22 zł co stanowi 53,01%.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tych wynikach Spółki. Jest pozycja „podatek CIT”, a więc zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych i to w nie małej wysokości. Każdy odbiorca indywidualny jest podatnikiem i wie, że podatek dochodowy płacimy od dochodu a więc przychodu pomniejszonego o koszty, a nie od straty! Oczywiście „zgodnie z przepisami” Spółka płaci podatek od dochodu z działalności, w której ten dochód został osiągnięty (np. poboru i sprzedaży wody oraz odbiór ścieków, usług transportowych, realizacji inwestycji, produkcji i sprzedaży ciepła – pytanie która działalność osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu) oraz od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania dochodów, które z definicji i „zgodnie z przepisami” podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

  1. Czy taka pozycja (nkup) w sprawozdaniu finansowym Spółki za lata 2022 – 2023 była przedmiotem badania przez Radę Nadzorczą i Właściciela? 

I dalej przyjrzyjmy się wynikom Spółki. Jeżeli przyjmiemy, że Spółka prezentuje swoje koszty wraz z amortyzacją, która wynosi ok. 7-8 mln. zł rocznie to kondycja Spółki wygląda znakomicie,  posiada można by napisać wręcz „nadpłynność finansową”, przychody znacznie przewyższają koszty operacyjne, jest nadwyżka! Oczywiście tak wprost to nie działa, są też i wydatki inwestycyjne, ale skoro mamy mówić i pisać o uzasadnionych kosztach Spółki wpływających na wysokość opłat taryfowych to oczekiwaliśmy i nadal oczekujemy na rzetelne informacje dotyczące tych uzasadnionych kosztów. Z punktu odbiorców końcowych, płacących za świadczone przez Spółkę usługi ten temat jest szalenie ważny. 

2. Dlaczego Spółka, której 100% właścicielem jest miasto Jasło, nie publikuje sprawozdań ze swojej działalności? Czy sprawozdania z działalności Spółki jako całości i w jej poszczególnych rodzajach (przedmiot działalności) stanowiących podstawę sporządzenia wniosków taryfowych były i są weryfikowane przez Właściciela? Gdzie można zapoznać się opinią i oceną badanych sprawozdań przez Właściciela? 

3.Jak będą w najbliższej przyszłości kształtowały się ceny brutto za świadczone przez Spółkę usługi za: ciepło, dostawę wody zimnej i odbiór ścieków komunalnych?

4.Czy i kiedy poznamy zasady kształtowania cen i stawek opłat za dostarczane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle ciepło, wodę i odbiór ścieków (bez powielania zapisów rozporządzeń taryfowych, a konkretnych danych)? 

5.Czy jest szansa na obniżenie „uzasadnionych kosztów” Spółki czy tylko nadal mamy wierzyć, że każdy regulator (URE i Polskie Wody) wie lepiej i działa w naszym interesie? A Właściciel też? 

Jasło, 19 czerwca 2024 r.

Janusz Przetacznik, Prezes Zarządu JSM

artykuł sponsorowany