niedziela, 14 kwietnia, 2024

Decyzja zapadła – szpital będzie rozbudowany

0
Decyzja zapadła – szpital będzie rozbudowany
Udostępnij:

O rozbudowie szpitala mówiło się już od kilku lat, teraz dopiero dyrekcja szpitala i zarząd powiatu dostali „zielone światło” dla tej inwestycji. Zadanie podzielono na etapy, pierwszy kosztować ma 24,5 mln zł, całość 80 mln.

Po ponad trzygodzinnej debacie, która odbyła się wczoraj na sesji RPJ, radni powiatowi jednogłośnie wyrazili zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Wcześniej jednak, na wniosek radnych Janusza Przetacznika i Józefa Kozioła, w formie autopoprawki Zarząd wprowadził dodatkowe zapisy do projektu uchwały. Zdaniem wnioskodawców poprawki dają większe szanse na to, że wszyscy radni, kierownictwo szpitala i pracownicy starostwa będą bardziej zdeterminowani by projekt zakończył się sukcesem.

Przetacznik – Zaproponowana przez nas poprawka zmierza nie tylko w kierunku “zielonego światła” i przyzwolenia na podjęcie przez zarząd działań dotyczących rozbudowy szpitala, ale wręcz mobilizuje zarządu oraz dyrekcję szpitala do podjęcia intensywniejszych, a nie tylko standardowych, działań w kierunku zrealizowania tego zamierzenia, a przede wszystkim do przekazywania Radzie stałych, pisemnych komunikatów w tej sprawie. To pozwoli radnym na bieżące i w miarę szybkie reagowanie Rady na przekazywane sygnały. Ponadto zarząd, w imieniu Rady, będzie sprawował nadzór nad szpitalem, nie tylko w sprawach zakupu sprzętu, aparatury itp., ale przede wszystkim wdrożenia profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób, będzie zobowiązany informować Radę o wynikach tego nadzoru wyjaśnia radny Janusz Przetacznik.

Sporo miejsca w debacie poświęcono kwestii świadomie i dobrze przemyślanych decyzji radnych, opartych na konkretnych informacjach, a nie oczekiwaniu, że „klepną” co im zarząd podsunie, tylko dlatego, że rozumieją potrzebę rozbudowy szpitala. Radny Przetacznik apelował o to, by przed podjęciem przez Radę Powiatu tej trudnej i odpowiedzialnej, niosącej ze sobą wieloletnie skutki finansowe decyzji, pokazać radnym i społeczeństwu, na czym tak naprawdę będzie polegał pierwszy etap rozbudowy, którego dotyczył przedstawiony na sesji projekt uchwały. Takiej wiedzy radni jak dotąd nie posiadali, do wglądu mieli jedynie makietę obrazującą koncepcję planistyczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu szpitala, a nie faktyczny zakres inwestycji.

Za wykonanie koncepcji, projektu i makiety powiat zapłacił ponad 1,3 mln zł. Pierwszy etap planowanego zadania wraz z wyposażeniem kosztować ma 24,5 ml zł, a pieniądze pochodzić mają z budżetu samorządu (18,5 mln zł) i szpitala (6 mln zł) wspomaganych kredytami bankowymi i ewentualnymi dotacjami ze źródeł zewnętrznych.

Docelowo, po zrealizowaniu kolejnych etapów, inwestycja kosztować ma ok. 75-80 mln zł.

Wicestarosta Adam Kmiecik ripostując zarzuty mówiące o tym, że Zarząd nic nie zrobił do tej pory by pozyskać fundusze zewnętrzne podkreślił, że każdy z możliwych sposobów pozyskania środków finansowych na inwestycję był wykorzystany. – Zgodnie z limitem narzuconym przez wojewodę Podkarpackiego w Regionalnym Programie Operacyjnym, nie można było składać wniosków przekraczających kwotę 5 ml zł – podkreślił.

Bierzcie się panowie do roboty!

Kozioł Celowość, oszczędność, gospodarność, zasadność – to wytyczne, jakie powinny przyświecać pracy samorządowców.   – Nie możemy sobie pozwolić w tej „mizerii” finansowej na to, że będziemy marnować pieniądze czy stosować rozrzutność środków. Dlatego popieram wszystkie słowa wypowiedziane przez moich przedmówców, którzy wykazywali się troską o dobro powiatu i jego mieszkańców oraz troską o właściwe gospodarowanie środkami finansowymi powiatu, których jest coraz mniej. Dlatego tak ważne jest, by każdy projekt uchwały był przez zarząd przygotowany profesjonalnie od każdej strony. Żeby nie było tak, że radni wierząc w profesjonalizm zarządu głosują na tak, a później wstydzą się przed wyborcami, że podjęli jakąś uchwałę i nie interesowali się, co mieści się w jej podtekstach.

Zdaniem radnego Kozioła – projekt omawianej uchwały nie był przygotowany z należytą starannością, – Dlatego na komisji rozwoju gospodarczego i finansowej nie poparliśmy go w tej wersji i przygotowaliśmy projekt dodatkowych zapisów. – Ale panu staroście nie przeszło jakoś przez usta, że w całości wniosek pana Janusza Przetacznika stanowił przygotowywaną autopoprawkę, którą wprowadziliście – podkreślił Kozioł. – Jestem, byłem i będę za rozbudową szpitala, dobrymi fachowcami, najlepszą aparaturą. Moje wątpliwości dotyczyły wyłącznie możliwości sfingowania tego zadania. Bądźmy optymistami, ale rozsądnymi. Przypomina mi się posiedzenie Rady Powiatu poprzedniej kadencji, kiedy była dyskusja nad oceną szpitala. I „młóciliśmy” wtedy dyrekcję ze wszystkich stron, nie wnikam w to teraz słusznie czy niesłusznie. Na sesji obecny był doktor Szymon Niemiec, który bronił szpitala i do dnia dzisiejszego brzmią mi w uszach jego słowa: „panowie skończcie to puste gadanie i bierzcie się do roboty”. Dlatego ja, jako radny Józef Kozioł mówię dziś do zarządu: panowie bierzcie się do dobrej roboty, bo bierzecie za to dobre pieniądze!

Przesadny optymizm?

Sepioł Z apelem do zarządu powiatu o poważne traktowanie radnych zwrócił się także radny Mariusz Sepioł. – Pojawia się szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na pierwszy etap zadania, ale nie wiadomo co będzie dalej. A ja cały czas słyszałem, że idziemy na całość. Padały kwoty rzędu 80 mln zł. Ale Unia Europejska nie będzie już bawić się w dofinansowanie takich inwestycji. Po okresie przejściowym wszystko to już miało być zrobione. Bardzo proszę o to by poważnie taktować głosy radnych i merytorycznie z nami rozmawiać – apelował. – Angela Merkel wypowiadając się o bankrucie (Grecji – dop. redakcji) powiedziała cyt. „nie jestem przesadnie optymistyczna w sprawie przyszłości Grecji”. Ja myśląc o tym całym projekcie, mogę powiedzieć, że nie jestem przesadnie optymistyczny w zakresie szans realizacji inwestycji, której tylko sam projekt i makieta kosztowała powiat ponad 1,3 mln zł – dodał.

Trudne wyzwanie

Miśkowicz Starosta Franciszek Miśkowicz odpowiadając radnym na zgłaszane uwagi, podkreślił, że dyskusja wykazała troskę radnych o szpital, zaznaczył jednak, że temat jest bardzo trudny. – Przy tak nietypowej i tak rozległej inwestycji, nie uda się nie popełnić błędów. Moim zdaniem każdy, kto realizował tak rozległy projekt miał problem z tym na kim się oprzeć, na jakich specjalistach , kto ma przygotował odpowiednie materiały dla zarządu powiatu. Zarząd nie składa się z ludzi, którzy mają przygotowanie merytoryczne w zakresie służby zdrowia, budownictwa. Są to ludzie, którzy funkcjonują w samorządzie, mają bogate doświadczenie i mają tego świadomość, że każde następne wyzwanie jest trudne. Pierwsza koncepcja, która była przygotowana przez szpital opiewała na kwotę 75 mln zł. Firmy projektowe, które zostały zaproszone przez nas zostały zobowiązane do oceny sytuacji i zaproponowanie takiego rozwiązania, które da optymalne warunki realizacji inwestycji. Zostały zlecone odpowiednie ekspertyzy, na ich podstawie zarząd wybrał swoim zdaniem najlepsze. Jeżeli będą kompletne dokumenty to zaprosimy firmę projektową aby przedstawiła dokładnie, jak będzie wyglądał pierwszy etap tej inwestycji. Bo tylko na ten etap nas stać w tej chwili – przyznał starosta.

Wypowiedź starosty wywołała kolejne uwagi radnych dotyczące faktu, iż mają poprzeć tak dużą i kosztowną inwestycje, wiedząc tylko to, że jest to rozbudowa szpitala i ile ma kosztować. Decyzja o przystąpieniu do jego realizacji oznacza de facto wstrzymanie na okres tej i co najmniej kolejnej kadencji planowania jakichkolwiek innych inwestycji w powiecie.

Brawo panowie radni!

Burbelka Ostatecznie decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu rozbudowy szpitala i szeroko rozumianych programów profilaktycznych zmierzających do wczesnego wykrywania chorób przyjęta została przez Radę jednogłośnie. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka podziękował radnym za tę, jak to określił historyczną decyzję. – Żadne słowa podziękowania nie będą zbyt duże. Brawo państwo radni!

Ewa Wawro

Subiektywny komentarz: Szansa na sukces

* * *

Rozbudowa jasielskiego szpitala podyktowana jest przede wszystkim koniecznością spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z tym rozporządzeniem placówki lecznicze powinny zostać dostosowane do nowych przepisów do końca 2016 roku. W przypadku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle dostosowanie do niezbędnego minimum obejmie przede wszystkim budowę bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią oraz niezbędne w tym celu przygotowanie terenu pod inwestycję (przyłącza, przełożenie sieci, przebudowę instalacji elektrycznych oraz sanitarnych) wraz z zakupem niezbędnych urządzeń medycznych.

makieta 1

Cały projekt rozbudowy szpitala obejmuje:

Etap I:
a) budowa bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią, szatnią dla personelu, pomieszczeniami technicznymi oraz dwoma oddziałami min. 25-łóżkowymi – powierzchnia użytkowa ok. 4751,95 m2;
b) budowa budynku na potrzeby poradni (znajdujących się obecnie przy ul. Szopena) wraz z pomieszczeniami dla dyrekcji i administracji szpitala – pow. użytkowa budynku ok. 2450,5 m2;
c) zagospodarowanie terenu (w tym drogi, place, parkingi, przyłącza, położenie sieci, wyburzenia itp.);
d) budowa dwukondygnacyjnego parkingu oraz dwukondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej ok. 908,3 m2 przeznaczonego m.in. na garaże dla karetek, warsztaty oraz pomieszczenia dla ratowników medycznych i obsługi technicznej szpitala.

Etap II
– budowa budynku na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego (znajdującego się obecnie przy ul. Za Bursą) o pow. użytkowej ok. 3784,88 m2. W nowopowstałym budynku zlokalizowane zostaną: Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Oddział Psychiatryczny.

Etap III
– adaptacja pomieszczeń zwolnionych w wyniku przeniesienia do nowego budynku bloku operacyjnego, oddziałów i poradni:
a) przebudowa pomieszczeń na II i III piętrze w budynku D na potrzeby Oddziału Geriatrii (II p.), Pracowni Endoskopii (III p.) oraz Oddziału Rehabilitacji (III p.),
b) przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku C na potrzeby Izby Przyjęć,
c) przebudowa pomieszczeń w przyziemiu i III piętrze w budynku A na potrzeby Prosektorium (Przyziemie) oraz Oddziału Septycznego (III p.).

Obecnie dobiegają końca prace mające na celu opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala, których zakończenie – zgodnie z umową z projektantem – zaplanowane jest na 31 lipca 2015 roku.