piątek, 24 maja, 2024

I sesja Rady Miejskiej Jasła VII kadencji

0
I sesja Rady Miejskiej Jasła VII kadencji
Udostępnij:

Henryk Rak (Prawo i Sprawiedliwość) został przewodniczącym Rady Miejskiej Jasła VII kadencji (2014-2018). Jego kandydaturę zgłoszoną przez Urszulę Czyżowicz (PiS) poparło w tajnym głosowaniu 19 radnych, 1 radny był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Na zastępców wybrano: Urszulę Czyżowicz (PiS) i Andrzeja Dybasia (PSPP).
Na tej samej sesji wybrano Komisję Rewizyjną w skład której weszli: Dorota Bilewicz, Krzysztof Czeluśniak Lech Polak, Michał Rybka, Michał Sołtys, Roman Strojek i Leszek Znamirowski.

Rada Miejska Jasła powołała ze swojego składu komisję do sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego pod względem zgodności z przepisami ustawy o referendum lokalnym. Tworzą ją: Urszula Czyżowicz, Krystyna Sikora, Michał Rybka i Krzysztof Czeluśniak.

W nowej radzie zasiadają: Dorota Bilewicz (Prawo i Sprawiedliwość), Bogusław Buglewicz (PiS), Michał Burbelka (Jaślanie), Krzysztof Czeluśniak (Jaślanie), Urszula Czyżowicz (PiS), Andrzej Dybaś (Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami), Robert Hap (Jaślanie), Józef Kędrek (Jaślanie), Alicja Nowosielska (KWW Jaślanie), Krzysztof Pec (PiS), Jan Pierzchała (Samorządowe Jasło), Lech Polak (PSPP), Henryk Rak (PiS), Michał Rybka (PiS), Krystyna Sikora (PiS), Michał Sołtys (PiS), Roman Strojek (PSPP), Maria Szańca (PiS), Jerzy Węgrzyn (PiS), Leszek Zduński (PiS) oraz Leszek Znamirowski (SJ).

UMJ