poniedziałek, 15 lipca, 2024

Inwestycyjne podsumowanie roku w Powiecie Jasielskim

0
Inwestycyjne podsumowanie roku w Powiecie Jasielskim
Udostępnij:

Powiat jasielski wydał w 2013 roku na inwestycje ponad 23 mln zł. Większość środków została przeznaczona na modernizację infrastruktury drogowo – mostowej i bazy lokalowej jednostek organizacyjnych powiatu.
Miniony rok był dobry dla Powiatu Jasielskiego pod względem inwestycyjnym.
Całość inwestycji i remontów w roku 2013 zamknęła się kwotą ponad 23 mln zł. Największa część środków, bo prawie 20 mln zł, przeznaczona została na realizację przedsięwzięć związanych z budową, modernizacją oraz naprawą dróg i mostów. Efekty tych prac każdy ma możliwość ocenić we własnym zakresie poruszając się po drogach powiatowych.Ponad 1,3 mln zł zainwestowano w edukację, a niespełna 700 tys zł w poprawę jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.Jestem przekonany, że wszystkie te działania przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu, a inwestycje w infrastrukturę poprawią bezpieczeństwo i komfortu jazdy nie tylko mieszkańcom, ale także podróżnym odwiedzającym nasz regionmówił starosta jasielski Adam Kmiecik.

Przebudowa dróg powiatowych Jasło – Dębowiec – Folusz i Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski to największe inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych w mijającym roku. Łączny koszt ich remontu wyniósł ponad 10 mln zł, czyli połowę budżetu przeznaczonego na infrastrukturę drogową.

Z inwestycji mostowych największa była przebudowa (a właściwie budowa od podstaw) mostu na potoku Ryj w Kątach. Nowa konstrukcja zastąpiła wysłużony most drewniany o ograniczonej nośności i uszkodzonej nawierzchni.

Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko zwykły most na niezbyt przecież dużej rzece. Tymczasem budowla ta pełni istotną funkcję i znajduje się w ważnym miejscu, przynajmniej dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Droga powiatowa, na której most się znajduje, jest jedyną drogą dojazdową mieszkańców Jaworza i Desznicy do drogi głównej w Kątach – kontynuuje starosta.

Remonty objęły również bazę oświatową powiatu. Przeprowadzono, m.in. termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego i Bursy Międzyszkolnej. Przebudowano salę gimnastyczną ILO i Zespołu Szkół Nr 4, co kosztowało ponad 136 tys zł.

W 2013 r. zainwestowano także ponad milion złotych w przebudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w nowoczesny sprzęt, który umożliwi praktyczne kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii.

Pod względem inwestycyjnym to był niezły czas – podsumował starosta.

Starostwo Powiatowe w Jaśle