czwartek, 18 lipca, 2024

Kiedy historia łączy …

0
Kiedy historia łączy …
Udostępnij:

Jasielscy radni wyrazili zgodę na wspólną realizację projektu „Kiedy historia łączy … Szlakiem dziedzictwa kulturowego Jasła i Vranova nad Topl’ou przez Miasto Jasło, Miasto Vranov nad Topl’ou, Muzeum Regionalne w Jaśle, Jasielski Dom Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle. Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania powinna zapaść pod koniec tego roku.
Celem projektu jest promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego obu miast i jego udostępnienie mieszkańcom oraz turystom, a także budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej. Miasto realizowało już projekty ze słowackimi partnerami: Liptowskim Mikulaszem, Trebiszowem, Humenne i Bardejowem, a także mikroprojekt z Vranovem nad Topl’ou. Teraz planuje dokładnie poznać dziedzictwo kulturowe, a także przeszłość historyczną Vranova nad Topl’ou. – Wiele nas łączy, między innymi położenie na jednym szlaku handlowym i wydarzenia historyczne. Mamy również podobne problemy, które chcemy rozwiązać poprzez ekspozycję pamiątek dotyczących lokalnej historii. Stąd pomysł na zakup budynku w Jaśle, który ma za sobą wartość historyczną, a w którym mogłaby znajdować się ekspozycja prezentująca historię naszego miasta. We Vranovie nad Topl’ou planowane jest natomiast udostępnienie ruin kościoła – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Planowany zakres całego projektu obejmuje: promocję, szkolenia i zarządzanie (Miasto Jasło), zakup budynku stanowiącego wartość kulturową i historyczną naszego miasta oraz jego adaptację do celów promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Jasła, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów muzeum (Muzeum Regionalne w Jaśle), organizację polsko-słowackich wydarzeń kulturalnych (Jasielski Dom Kultury), utworzenie pracowni digitalizacji – Jasielska Biblioteka Cyfrowa, organizację warsztatów dla młodzieży z Polski i Słowacji (Miejska Biblioteka Publiczna). Partner słowacki zaplanował m.in. :działania związane z udostępnieniem historycznego zabytku w postaci ruin średniowiecznego kościoła oraz organizację wydarzenia kulturalnego poświęconego historii miasta.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku pozytywnej decyzji wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 2,4 mln zł. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

UMJ