piątek, 24 maja, 2024

Kolejowa czy dom kultury?

0
Kolejowa czy dom kultury?
Udostępnij:

 

Nie obeszło się bez utarczek słownych i burzliwej dyskusji podczas uchwalania budżetu miasta na 2015 rok. Poszło o remont ulicy Kolejowej

Uchwalenie budżetu Jasła na 2015 rok podzielone zostało na dwie sesje (19 i 22 stycznia br.). Priorytetową inwestycją tego roku ma być rozbudowa Jasielskiego Domu Kultury. To projekt, który powstał jeszcze za rządów Marii Kurowskiej i miał być zrealizowany dzięki dofinansowaniu z programu polsko-słowackiego. Jednak plany spełzły na niczym.

Końcem 2014 roku pojawiło się zielone światło dla tej inwestycji i uzyskanie dofinansowania. Jednak, aby było to możliwe miasto musi mieć wkład własny. Dlatego też burmistrz zaproponował pewne przesunięcia finansowe w projekcie budżetu na 2015 rok – opracowanym jeszcze za kadencji jego poprzednika Andrzeja Czerneckiego. Najwięcej, bo aż 4 mln złotych ma być przeniesione z puli zarezerwowanej na od dawna planowaną przebudowę ulicy Kolejowej. I wtedy rozgorzała dyskusja. Temu zdecydowanie sprzeciwił się radny Jan Pierzchała, który pełni także funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło-Górka Klasztorna, na terenie którego zlokalizowana jest przedmiotowa ulica. – Jestem za tym, żeby coś się działo w Jaśle. Niech dom kultury się rozwija. Nie wiem czy to na dzień dzisiejszy jest pierwsza potrzeba. Wszystkie środki finansowe, które były przeznaczone przez radnych ubiegłej kadencji na ulicę Kolejową, zostały przekazane na Jasielski Dom Kultury. Dlaczego pozbawia się realizacji inwestycji na ulicy Kolejowej kosztem czterech milionów? – powiedział radny Jan Pierzchała, który razem z mieszkańcami argumentował dlaczego ta inwestycja jest tak niezbędna.

 

Inwestycja zostaje

Wątpliwości i motywy takiego postępowania wyjaśniali: burmistrz Ryszard Pabian i skarbnik Jacek Borkowski.

– Nieprawdą jest, że zadanie zostało zdjęte. Ono nadal w budżecie jest. Została kwota 600 tysięcy złotych. Z tego zadania zostało przesunięte cztery miliony złotych na modernizację Jasielskiego Domu Kultury. Dlaczego? Dlatego, że na tę chwilę miasto nie jest w stanie w inny sposób pokazać środków, które są konieczne do podpisania umowy. Dlaczego została kwota 600 tysięcy? Po to, aby pokazać, że miasto nadal chce realizować to zadanie – argumentował R. Pabian. Wyjaśnił, że docelowo remont ulicy Kolejowej oszacowano na 7 mln zł, więc zabezpieczona w budżecie kwota i tak nie pozwala na realizację tej inwestycji w całości. Ponadto to zadanie znalazło się na liście rezerwowej w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok na bardzo odległym miejscu i trzeba czekać na wyniki postępowań przetargowych w roku bieżącym, które będą związane z realizacją tzw. „schetynówek”. – Jeżeli po wynikach tych przetargów nastąpią istotne spadki wartości zgłoszonych zadań to mamy szanse na uzyskanie dofinansowania. Wtedy spokojnie z nadwyżki lub z innych środków będziemy mogli uzupełnić ten wkład. Na pewno nigdy nie było mowy o tym, że miasto zabezpieczy 7,6 miliona złotych na całościową realizację tego zadania, ponieważ miasta na tak duży wydatek po prostu nie stać – dodał Jacek Borkowski.

Ponadto 900 tysięcy złotych zostało zabrane z przebudowy skrzyżowania ulicy 3 Maja i Baczyńskiego oraz z przebudowy skrzyżowania ulicy Kościuszki i Kadyiego.

Zastępca burmistrza Antoni Pikul potwierdził, że miasto złożyło dobrze wypełniony wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Kolejowej w ramach tzw. schetynówki i nie rozumie dlaczego został odrzucony przy pierwszej ocenie w całości. – Odwołaliśmy się od tego, ponieważ powód odrzucenia był absurdalny. Ja nie chcę się tutaj tłumaczyć za służby wojewody natomiast nasze odwołanie zostało uwzględnione w całości, czyli nie potwierdził się ani jeden z zarzutów, który został podany jako powód odrzucenia. Za to, że znaleźliśmy się praktycznie na końcu listy nie jesteśmy za to odpowiedzialni – podkreślił.

Kasa przepadnie

Ponadto burmistrz stwierdził, że jeśli miasto nie skorzysta z możliwości, jakie daje wspólna realizacja modernizacji domów kultury w Jaśle i słowackim Liptowskim Mikluaszu, to pieniądze unijne przepadną. – Co gorsze to nie tylko my z nich nie skorzystamy, ale podejrzewam, że nikt nie skorzysta. Tak naprawdę w najgorszym stanie w mieście mamy w tej chwili jednostki kultury. Są to obiekty, które są najstarsze, bez poważnych remontów, bez modernizacji. Najgorzej wyglądają i najgorzej się w nich funkcjonuje – stwierdził R. Pabian.

Ponadto przyznał, że w przypadku uzyskania dotacji bierze również pod uwagę ryzyko nie dotrzymania terminu wykonania przedsięwzięcia, co wiązałoby się z koniecznością zwrócenia środków do unijnego budżetu.

Do podpisania umowy między partnerami a instytucją finansującą projekt miałoby dojść pod koniec lutego.

Mieszkańcy przeciw

W obradach uczestniczyła także grupa mieszkańców osiedla Górka Klasztorna. Zwracali uwagę na to, że problemem nie tylko jest zła droga, brak chodnika oraz oświetlenia drogi, ale przede wszystkim podtapianie posesji wodami opadowymi, które spływają z całego osiedla w to miejsce. Podkreślali, że o remont tej ulicy walczą od wielu lat i są zawiedzeni tym, że znowu inwestycja stoi w miejscu. – Najlepiej zaorać tę ulicę Kolejową po czterdziestu latach dyskusji co z nią zrobić. To jest niemożliwością, żeby taka ulica w średnim mieście istniała i ludzie z niej korzystali. Mówię: zaorać, zagrodzić, nie puszczać ludzi i będzie spokój z ulicą Kolejową. Po co w Jaśle dom kultury poszerzać? Ten jest niewykorzystany. Jak Połomski przyjechał to była pełna sala, a tak to kto z tego domu korzysta? Mamy wielkie osiągnięcie, bo dom kultury będziemy mieli. Dom kultury nie jest tak ważny jak bezpieczeństwo mieszkańców – mówiła jedna z mieszkanek.

– Od wielu lat zmagamy się z problemem powodzi. Jako, że akurat moja posesja jest najniżej, spływają na nią wszystkie wody, bo ulica nie ma oczywiście instalacji burzowej. I jeżeli jest duży deszcz, to moja posesja w stu procentach jest pod wodą, łącznie z niskim parterem – dodała Krystyna Bula, mieszkanka ulicy Bolesława Prusa

Utarczki między radnymi

Nie zabrakło także dyskusji między samymi radnymi. Krystyna Sikora określiła postawę i wstąpienie radnego Jana Pierzchały jak populistyczną. – Jeżeli udało się cokolwiek zrobić to jest to zasługa radnego Stanisława Zająca, bo on był głównym orędownikiem odwodnienia i rozbudowy tej ulicy. Panie radny, jeszcze na ostatniej komisji pan powiedział, że mieszkańcy nie chcą tak szerokiej rozbudowy, tylko niewielkiego poszerzenia. To nie wiem skąd tak nagle jest pan głównym obrońcą mimo tego, że wszyscy powiedzieliśmy, że my te środki przekażemy. To czysty populizm – powiedziała.

Radni ostatecznie przegłosowali uchwały dotyczące przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”. Przeciwny był Jan Pierzchała, a Leszek Znamirowski wstrzymał się od głosu. Pozostali radni opowiedzieli się za.

Jan Pierzchała złożył dwa wnioski do projektu uchwały budżetowej: pierwszy o zmniejszenie o dwa miliony złotych projektu przebudowy Jasielskiego Domu Kultury i zwiększenie zadania inwestycyjnego rozbudowy ulicy Kolejowej. Drugi dotyczył zmniejszenia o 150 tysięcy złotych zaplanowanej dotacji celowej dla klubów sportowych i przeznaczyć je na utworzenie nowego zadania pod nazwą „Wykonanie prac drenażowo-melioracyjnych odwodnienia ulicy Prusa”. Jednak nie zyskały one aprobaty radnych.

Wszyscy za

Podczas drugiej części sesji budżetowej radni jednogłośnie poparli projekt budżetu na 2015 rok. W posiedzeniu brało udział 19 radnych, nie uczestniczyli radni z „Samorządowego Jasła” Leszek Znamirowski i Jan Pierzchała. – Cieszę się, że radni przyjęli budżet na 2015 rok jednogłośnie. Świadczy to o tym, że wszystkie argumenty, które przedstawiliśmy znalazły ich uznanie. Ważne, że budżet zabezpiecza zarówno zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta, jak i inwestycyjne. Obejmuje wydatki bezwzględnie konieczne między innymi na oświatę i pomoc społeczną, ale uwzględnia także główne zadanie inwestycyjne, jakim będzie modernizacja Jasielskiego Domu Kultury. Oczywiście jest też wiele innych zadań, które w ciągu roku budżetowego będą realizowane – mówił po uchwaleniu budżetu miejskiego burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości: 112 176 112,60 złotych, w tym dochody bieżące: 106 756 993,94 zł złotych i majątkowe: 5 419 118,66 zł złotych. Wydatki obejmują kwotę: 118 281 961,71 zł złotych, w tym wydatki bieżące: 102 041 961,71 zł i wydatki majątkowe: 16 240 000,00 zł złotych. Planuje się pokrycie deficytu (6 105 849,11 zł) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego. Przewidywane zadłużenie na koniec 2015 roku będzie wynosiło: 23 742 146,02 zł, a wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniesie: 21,17 % (przy maksymalnym, dopuszczonym ustawowo 60 %). W tegorocznym budżecie zaplanowano m.in.: rozbudowę i modernizację JDK (5 070 000 zł – wkład własny miasta); przebudowę kładki nad rzeką Wisłoką (700 000 zł); rozbudowę ulicy Kolejowej (600 000 zł – wkład własny miasta); uzbrojenie osiedla Na Kotlinę (559 040 zł – opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie inwestycji); uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle (410 000 zł); przebudowę ulicy Rejtana (boczna) wraz z miejscami postojowymi (235 000 zł – kontynuacja); rewitalizację Placu Żwirki i Wigury (200 000 zł); wykonanie kanalizacji deszczowej w obszarze ulic Lwowskiej, 17 stycznia i Na Kotlinę (550 000 zł – pierwsza część); sporządzenie dokumentacji budowy Podkarpackiego Centrum Sportów Walki (130 000 zł); budowę ścieżek rowerowych – 30 000,00 złotych; budowa oświetlenia ulicznego na kwotę 100 tysięcy złotych.

W 2015 roku będą kontynuowane zadania związane m.in. z rozbudową cmentarzy komunalnych, modernizacją lokali socjalnych, budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Marzena Miśkiewicz

Tekst ukazał się w numerze 4 „Nowego Podkarpacia” z 28 stycznia br.