wtorek, 18 czerwca, 2024

„Kopernika” z Nowego Żmigrodu poprowadzi „Kopernik”

0
„Kopernika” z Nowego Żmigrodu poprowadzi „Kopernik”
Udostępnij:

Od września br. organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie będzie stowarzyszenie „Kopernik”. To jedyna droga do utrzymania szkoły. Dla uczniów nic się nie zmieni, nadal szkoła pozostaje bezpłatna i ogólnodostępna.

O trudnej sytuacji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie mówiło się już od dawna. Samorząd powiatowy nie jest w stanie prowadzić jej dłużej. Otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów jej funkcjonowania, a próby pozyskania dodatkowych dotacji na ratowanie szkoły nic nie dały.

 

Pialiśmy o tym tutaj: O likwidacji szkoły w Nowym Żmigrodzie starosta nie chce słyszeć

Nie ma co ukrywać, że do obecnej, trudnej sytuacji szkoły doprowadziły m.in. wcześniejsze, toczące się tam rozgrywki personalne, których nie potrafił skutecznie przerwać samorząd powiatu. Do tego doszedł niż demograficzny, widmo grożącej likwidacji było zapewne jedną z przyczyn małego naboru.

Być albo nie być

Od kilku lat Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie miało problemy z naborem. W tym roku szkolnym do I klasy uczęszcza do niej zaledwie 19 uczniów. Mimo iż oddział nie osiągnął wymaganego minimum (25 uczniów), Zarząd Powiatu zadecydował o utworzeniu klasy, biorąc pod uwagę wniosek Stowarzyszenia „Kopernik”, które wyraziło chęć przejęcia prowadzenia tej szkoły od 1 września 2016 r. Takie rozwiązanie to jedyna szansa na utrzymanie placówki oświatowej w Nowym Żmigrodzie.

– Tylko jeśli stowarzyszenie jeszcze w tym roku przejmie prowadzenie szkoły, to nie zniknie ona z mapy szkół powiatu jasielskiego. To już ostatni moment na taką decyzję – podkreślał wczoraj na sesji RPJ starosta Mariusz Sepioł. – Chwała społeczności Nowego Żmigrodu, że znaleźli się tam działacze, którzy podejmą ten trud prowadzenia tej szkoły. Musimy dopingować ich w tym, żeby we właściwy sposób udało im się ją prowadzić.

Samorząd powiatu ma już dobre doświadczenia związane z prowadzeniem Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych. Teraz Zarząd Powiatu przychylił się wstępnie do zamiaru przejęcia żmigrodzkiego liceum przez Stowarzyszenie. Z aprobatą do tego pomysłu odniósł się także wójt Gminy Nowy Żmigród.

– Jako wójt gminy Nowy Żmigród będę wspierał te działania. Myśmy wielokrotnie rozmawiali z członkami stowarzyszenia. Jeżeli prawo pozwoli na wspieranie szkoły – chociaż uważam, że gmina zawsze jakoś pomagała tej szkole – to nie widzę innej możliwości niż pomaganie szkole – podkreślił Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.

Zadecydowała większość

Ostateczna decyzja należała jednak do radnych powiatowych. Po długiej i burzliwej dyskusji, prowokowanej przez radnych, którzy byli członkami poprzedniego zarządu powiatu, dyskusji która była głównie swoistym „odwetem” za odsunięcie od władzy, a nie skuteczną kontynuacją wcześniej proponowanych rozwiązań, radni powiatowi wyrazili zgodę na przekazanie prowadzenia szkoły Stowarzyszeniu. Za takim rozwiązaniem zagłosowało 12 radnych, 1 był przeciw (Adam Kmiecik), 6 wstrzymało się od głosu. W ślad za tym radni podjęli jeszcze dwie konieczne, wynikające z procedur uchwały: o zamiarze likwidacji szkoły i zamiarze likwidacji internatu funkcyjnego przy szkole.

Przyjęcie uchwały o likwidacji LO w Nowym Żmigrodzie rozpoczyna procedurę przekazania szkoły i nie oznacza jej zamknięcia, jest jedynie wymogiem formalnym zmierzającym do przekazania prowadzenia jednostki stowarzyszeniu. Ze względów organizacyjnych nic się nie zmieni, szkoła ta nadal będzie funkcjonowała. Słowo „likwidacja” musiało zostać użyte ze względów prawnych, gdyż prawo oświatowe takie określenie wymusza. Szkoła ta nadal będzie istniała, pozostanie szkołą publiczną. Uczniowie pozostaną w tym samym budynku, w tych samych klasach. Jeśli chodzi o nauczanie również nic się nie zmieni. Nadzór nad jakością nauczania w niej nadal sprawował będzie kurator oświaty. Właścicielem budynków pozostaje nadal samorząd, a Stowarzyszenie będzie je użytkowało.

„Kopernika” poprowadzi „Kopernik”

Z dniem 1 września br. organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie stanie się lokalne stowarzyszenie „Kopernik”. Takie rozwiązanie umożliwia funkcjonowanie szkoły w dotychczasowym kształcie – pozostaje bezpłatna i ogólnodostępna, młodzież nadal uczy się w tej samej szkole, nauczyciele mogą zachować dotychczasowe miejsca pracy, samorząd nie traci wpływu na przekazaną szkołę, organ prowadzący nie może zlikwidować przekazanej szkoły, a jedynie oddać ją z powrotem samorządowi.

Wczoraj w starostwie powiatowym w Jaśle, bezpośrednio po sesji RPJ, zawarte zostało wymagane ustawowo porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Stowarzyszeniem „Kopernik”. Tym samym zapewniona zostaje możliwość kontynuowania nauki uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie w szkole publicznej tego samego typu. Porozumienie obejmuje również możliwość korzystania przez uczniów z internatu.

podpisanie 2

Przekazanie szkoły stowarzyszeniu to kompromis – rozwiązanie, które umożliwia funkcjonowanie szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów z budżetu powiatu. Obecny Zarząd przyjął jako zadanie priorytetowe utrzymanie szkoły ponadgimnazjalnej w Nowym Żmigrodzie i dzięki determinacji znalazł najlepsze w obecnej chwili rozwiązanie, dzięki któremu będzie taniej, a szkoła będzie istniała.

porozumienie 1

* * *

Stowarzyszenie „Kopernik”, z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, powstało w 2011 roku. Członkowie stowarzyszenia to reprezentanci środowiska nauczycielskiego oraz samorządowcy. Za główny cel działania członkowie założyciele uznali podejmowanie inicjatyw na rzecz szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Nowy Żmigrodzie i ościennych miejscowościach. Głównym zadaniem dla stowarzyszenia w ostatnim czasie było podejmowanie działań w związku z pojawiającymi się informacjami o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Działania te skupione były na przygotowaniu struktur stowarzyszenia w sytuacji potencjalnego przejęcia placówki do prowadzenia. Pozostałe aspekty działalności stowarzyszenia to także podejmowanie działalności na rzecz edukacji kulturalnej, stwarzanie warunków dla rozwoju lokalnej społeczności oraz integrowanie społeczeństwa wokół wiedzy i nauki jako narzędzia wszechstronnego rozwoju społecznego. Stowarzyszenie będzie mogło aplikować o środki unijne wspierające jego działalność, zarówno w zakresie samego liceum, jak i statutową.

Ewa Wawro