sobota, 22 czerwca, 2024

Krośnieńska PANS partnerem dydaktyczno-naukowym Generatora Nauki GEN

0
Krośnieńska PANS partnerem dydaktyczno-naukowym Generatora Nauki GEN
Krośnieńska PANS partnerem dydaktyczno-naukowym Generatora Nauki GEN
Udostępnij:

Partnerem dydaktyczno-naukowym Generatora Nauki GEN została Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Porozumienie przewiduje między innymi udział pracowników naukowych krośnieńskiej uczelni oraz studentów w organizowanych przez GEN przedsięwzięciach, mających na celu popularyzację nauki.

Generator Nauki GEN jako nowoczesne centrum nauki realizuje szereg zadań, w tym misję popularyzacji nauki, innowacji oraz nowych technologii. Tak nakreślonego celu nie sposób jednak osiągnąć opierając się wyłącznie na zaangażowaniu własnych zasobów. Stąd też Generator nieprzerwanie stara się pozyskiwać nowych partnerów dydaktyczno-naukowych. W maju br. Miasto Jasło zawarło już porozumienie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie. Owocem zawarcia wspomnianego porozumienia były między innymi wizyty uczniów jasielskich szkół podstawowych oraz małych studentów Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego w krakowskim instytucie.

Zaledwie przed kilkoma dniami kolejnym partnerem dydaktyczno-naukowym GENu stała się również Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. W piątek (8 grudnia br.) podpisane zostało w tej sprawie stosowne porozumienie. Umowa, na której swój podpis złożyła dr Agnieszka Woźniak, prorektor ds. rozwoju krośnieńskiej uczelni, zobowiązuje Akademię między innymi do udziału jej pracowników dydaktycznych oraz studentów zaangażowanych w działalność kół naukowych do udziału w przedsięwzięciach popularyzujących naukę, organizowanych przez Generator Nauki GEN. Pierwszą okazją do wcielenia w życie postanowień umowy był dwudniowy Festiwal Nauki sciFestGEN#1. Do udziału w wydarzeniu zaproszono bowiem studentów PANS w Krośnie, którzy na co dzień realizują swoje naukowe pasje angażując się w działalność Koła Naukowego „Rotor”.

Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie jest przede wszystkim kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym popularyzacja nauki. Podpisanie umowy z Miastem Jasłem jest elementem realizacji tej właśnie misji. Bacznie przypatrujemy się także temu, co dzieje się w naszym regionie. Zauważamy więc, że Generator jest najlepszym miejscem do tego, abyśmy jako uczelnia mogli z nim współpracować, zaszczepiając w młodzieży zamiłowanie do nauki – wyjaśniała dr Agnieszka Woźniak.

Satysfakcji z zawarcia kolejnego już porozumienia dydaktyczno-naukowego, którego beneficjentami będą młodzi jaślanie, nie krył Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Od kiedy tylko mam możliwość obserwowania naszych młodych adeptów nauki twierdzę, że mamy bardzo zdolną młodzież. Potwierdza to także realizowany przez nas program „Jasło – miasto wiedzy”, jak również dzisiejszy festiwal, który odbywa się w GEN-ie. Jeżeli chodzi o porozumienie to od uczelni oczekujemy wsparcia w naszych działaniach. Liczymy na to, że nasza młodzież będzie na bieżąco informowana o tym, co dobrego dzieje się w PANS, bo szukamy pomysłów na zewnątrz. Wierzę, że będzie to dobra współpraca – mówił burmistrz Ryszard Pabian.

Początki działalności Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie sięgają końca ubiegłego wieku. Wówczas, w 1999 r. powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni w 2002 r. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie może zatem poszczycić się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia praktycznego na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia prowadzi również aktywną działalność na polu szeroko rozumianej popularyzacji nauki. W 2017 r. została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem „Studia z Przyszłością”, przyznawanym nowoczesnym i innowacyjnym kierunkom i specjalnościom studiów, realizowanym zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. PANS w Krośnie kształci studentów na blisko dwudziestu kierunkach. Prowadzi także ożywioną działalność naukową.

UMJ