środa, 19 czerwca, 2024

Konferencja wieńcząca Rok Łukasiewicza

0
Konferencja wieńcząca Rok Łukasiewicza
Udostępnij:

W auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja dla przedstawicieli jasielskich szkół podstawowych – dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Organizatorami spotkania byli: dyrekcja i społeczność Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Miało ono na celu podsumowanie Roku Ignacego Łukasiewicza.

Oficjalnego powitania zebranych i rozpoczęcia spotkania dokonała dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle – Aleksandra Zajdel-Kijowska, a ideę konferencji przedstawił nauczyciel historii w tej szkole, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – Wiesław HapNastępnie zabrała głos Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Miasta Jasła, która przypomniała, że inauguracja Roku Łukasiewicza w Jaśle miała miejsce również w tej szkole, która nosi imię twórcy przemysłu naftowego, w kolejnych miesiącach odbywały się na terenie miasta różne przedsięwzięcia obchodów 200. rocznicy urodzin tego znamienitego człowieka tak mocno związanego z Jasłem, a obecnie ma tu miejsce zwieńczenie jego Roku.

Później Lena Kraus i Michał Kamiński – uczniowie prowadzący konferencję – zaprosili do obejrzenia i wysłuchania przykładów dobrej praktyki pracy z patronem – Ignacym Łukasiewiczem – w oparciu o dorobek szkoły jakim są między innymi coroczne konkursy – najpierw międzywojewódzkie, obecnie wojewódzkie, dotyczące jego życia i działalności. Najpierw zebrani wysłuchali wiersza „Rok 1822” autorstwa jednej z laureatek kategorii poetyckiej tego konkursu w wykonaniu Gabrieli Ruwińskiej. Później Wiktoria Dusza zaprezentowała utwór „Epitafium pamięci Ignacego Łukasiewicza”. Recytatorki rozdzielił występ wokalny Mai Witusik, Patrycji Wachowskiej i Julii Zegarowskiej, które wykonały utwór „Światło”.

Kolejnym punktem programu była prelekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pod tytułem „Ignacy Łukasiewicz – życie i dzieło oraz związki z Jasłem  i regionem”. Wygłosił ją historyk – regionalista, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – Wiesław Hap.

W dalszej części konferencji miało miejsce wystąpienie Józefa Laskowskiego, sekretarza zarządu  Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które jest wydawcą nowej publikacji o związkach Łukasiewicza z regionem oraz o dziejach lokalnego przemysłu naftowego i gazownictwa. Nosi ona tytuł „Ignacy Łukasiewicz. Od niego wszystko się zaczęło … Dzieje i ludzie przemysłu naftowego i gazownictwa regionu jasielskiego”. Sekretarz SMJiRJ przybliżył zawartość tej publikacji oraz pogratulował jej autorowi – Wiesławowi Hapowi.

Później nastąpiło przekazanie po jednym nieodpłatnym egzemplarzu tej książki przedstawicielom jasielskich szkół podstawowych do bibliotek szkolnych. Dokonali tego w towarzystwie burmistrz Elwiry Musiałowicz-Czech oraz dyrektor Aleksandry Zajdel-Kijowskiej przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego: Józef Laskowski i Wiesław Hap.

Następnie głos zabrała Barbara Kopeć, nauczycielka chemii i wielokrotna jurorka w konkursach Łukasiewiczowskich, współorganizatorka okolicznościowej wystawy poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi. Przybliżyła jej tematykę oraz zaprosiła do obejrzenia tej wystawy.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonała dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska. Podziękowała również uczestnikom spotkania. Na końcu  wszyscy udali się w celu złożenia kwiatów pod tablicę Ignacego Łukasiewicza na zewnątrz budynku szkoły. W imieniu władz miejskich kwiaty złożyła Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Miasta Jasła, drugą wiązankę kwiatów złożyła delegacja przybyłych dyrektorów szkół, przedstawicieli zarządu SMJiRJ, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz uczniów tej placówki.     

Organizatorzy w sposób szczególny dziękują za udział w konferencji: Elwirze Musiałowicz-Czech – zastępcy burmistrza Miasta Jasła, Barbarze Wierdak-CyborońdyrektorceSzkoły Podstawowa nr 1 w Jaśle,  Małgorzacie Stefanik- dyrektorce Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle, Anecie Banaś – dyrektorce Zespołu Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle, Indze Marczyńskiej przewodniczącej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Józefowi Laskowskiemu – sekretarzowi zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Szymonowi RabsztynowisekretarzowiRady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12  z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

/dr/

Zdjęcia: Kacper Barzyk i Paweł Pilut