poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Włącz się w proces rewitalizacji – weź udział w konsultacjach społecznych

0
Włącz się w proces rewitalizacji – weź udział w konsultacjach społecznych
Udostępnij:

Rozpoczynamy zbieranie uwag w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła. Konsultacje prowadzone są w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2024- 2030 i będą trwać do 27 maja. Każdy może zgłosić swoje uwagi w dogodny dla niego sposób – elektronicznie bądź papierowo. Zapraszamy również na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 maja.

Jak wziąć udział w konsultacjach? Skorzystaj z różnych form!

  • zbieranie uwag:

– elektronicznie za pośrednictwem Systemu do Komunikacji z Mieszkańcami Miasta Jasła, pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje/ankieta/formularz-konsultacyjny-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-jasla-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-jasla,WGPK

– papierowo – uwagi przesyłamy na formularzu zamieszczonym poniżej oraz w budynku głównym UMJ (informacja). Formularz można przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w godzinach pracy urzędu.

  • spotkanie otwarte – 14 maja, o godz. 15 w Generatorze Nauki GEN. Konsultacje poprowadzą eksperci ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
  • ankieta (6 ankiet dla różnych podobszarów) za pośrednictwem Systemu do Komunikacji z Mieszkańcami Miasta Jasła: https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje.

Formularz i ankiety należy wypełnić do 27 maja br.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.

KONSULTACJE-SPOLECZNE-ogloszeniePobierz

Zarzadzenie-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji_podpisanePobierz

Projekt-uchwaly-OZ-i-ORPobierz

Zalacznik_do_projektu_uchwaly_-_MAPA.pdf

Diagnoza_JasloPobierz

Formularz-konsultacyjny_OZ-i-OR-poprPobierz

Ankieta dla mieszkańców – podobszar Gamrat-Bryły

Ankieta dla mieszkańców – podobszar Krajowice

Ankieta dla mieszkańców – podobszar Rafineria

Ankieta dla mieszkańców – podobszar Śródmieście

Ankieta dla mieszkańców – podobszar Żółków

Ankieta dla mieszkańców – podobszar Jasiołka