wtorek, 25 czerwca, 2024

Uatrakcyjnianie pogranicza – międzynarodowa konferencja w Jaśle

0
Uatrakcyjnianie pogranicza – międzynarodowa konferencja w Jaśle
Udostępnij:

Konferencja zorganizowana przez dwa zaprzyjaźnione miasta: Jasło i Humenne (Słowacja), poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu pogranicza, odbyła się w czwartek, 8 czerwca br. w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Oprócz Polaków i Słowaków uczestniczyli w niej również Węgrzy. Jednocześnie w PSW słuchacze jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali uroczyste zakończenie jubileuszowego, 10. roku akademickiego.

– Spotykamy się, by poznać niezwykłe pod względem bogactwa dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszych obszarów, ale również by nawiązać ścisłą współpracę seniorów polskich i słowackich. W ramach projektu odbyło się już wspólne spotkanie nordic walking w Jaśle, natomiast we wrześniu grupa polskich seniorów wyjedzie do Humennego w ramach nordic walking z seniorami słowackimi. Powstanie również specjalna, wspólna polsko-słowacka oferta turystyczna dla seniorów. Ponadto, w ramach projektu zorganizowane zostaną targi miast partnerskich Jasła (28-29 lipca), otwarte zostanie Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, a także zagospodarowany zostanie punkt widokowy przy winnicy miejskiej – mówił podczas otwarcia konferencji Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Z kolei burmistrz miasta Humenné Jana Valová podkreślała, że głównym celem projektu jest aktywizacja seniorów. – Widzę, że w ramach projektu zaplanowane zostały wspaniałe działania. (…) Jestem przekonana, że projekt ten doprowadzimy do celu. Najważniejsze jest, aby ludzie poznawali się i dzielili interesującymi pomysłami, żeby wszystkie problemy rozwiązywali w pokoju i spokoju. Jak wiem, zaplanowana jest rewizyta delegacji jasielskiej w Humennem, na co już się cieszymy.

Podczas konferencji swoje referaty na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza polsko-słowackiego zaprezentowali: Miroslav Turčan (Humenne, Słowacja), Erzsibet Molnar Ferencne (Apaj, Węgry), dr inż. Marian Stój, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego oraz dr Dominik Wróbel, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Konferencję dopełnił występ artystyczny zespołu „Jaślanie”, który zaprezentował tańce i pieśni regionalne.

Zaproszeni na konferencję seniorzy podkreślali, że tego typu wydarzenia są dla nich bardzo ważne. – Zakończenie jubileuszowego, 10 roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle było szczególne nie dlatego, że jubileuszowe, tylko z tego powodu, że atrakcją naukową była bardzo ciekawa konferencja międzynarodowa. Dzięki grzeczności Urzędu Miasta jesteśmy współuczestnikami tego projektu – zaznaczyła dr Waleria Ćwik, Prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku.

Konferencja pod hasłem „Jak korzystać z potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza” była częścią projektu „W Karpaty w inne klimaty. Transgraniczna oferta turystyczna Jasło – Humenne”, realizowanego przez miasta Jasło i Humenne, współfinansowanego ze środków EFRR oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych i fotografii zrealizowana w ramach projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego „Wsparcie UTW”, a swoisty klimat nadał jej chór uniwersytecki seniorów, który zainaugurował konferencję odśpiewaniem hymnu UTW, a potem występował pomiędzy poszczególnymi jej częściami.

JDK/UMJ

{gallery}galerie/17_rok/konferencja_karpaty{/gallery}