sobota, 15 czerwca, 2024

Kryptonim: „Jasło 2015”

0
Kryptonim: „Jasło 2015”
Udostępnij:

W dniach 25 i 26 czerwca 2015 r. na terenie Powiatu Jasielskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne pod kryptonimem „JASŁO 2015”. Tematem ćwiczenia było: „Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa”. Ćwiczeniami kierował starosta jasielski, Franciszek Miśkowicz – przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przyjętych rozwiązań z planów operacyjnych funkcjonujących w powiecie, sprawdzenie stanu przygotowania pod kątem realizacji zadań obronnych kadry kierowniczej Starostwa i jej pracowników jak również sprawdzenie prawidłowości działania służb ratowniczych, inspekcji i straży w stanach wyższej gotowości obronnej państwa. Ćwiczenia miały również na celu ocenę poziomu przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego powiatu jak i sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji pomiędzy Powiatem, jego służbami, inspekcjami, Strażą Pożarną, Policją, urzędami miast i gmin.

 

W dniu 25 czerwca odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których sprawdzono pracę Stałego Dyżuru, czyli nadawanie, przekazywanie i odbieranie zadań obronnych. W tym samym dniu ćwiczono również uruchomienie, rozwinięcie i funkcjonowanie akcji kurierskiej na obszarze powiatu jasielskiego. Ćwiczenia odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 a także w siedzibach urzędów miast i gmin z terenu powiatu.

Drugi dzień ćwiczeń – 26 czerwca 2015 r. – miał również charakter praktyczny. Ćwiczenia rozpoczęły się w siedzibie Starostwa, gdzie przedstawiono założenia, koncepcję i cel ćwiczeń. Następnie przedstawiciel gminy Skołyszyn złożył Staroście meldunek ćwiczebny dot. między innymi stanu wykonania zadań z dnia 25 czerwca 2015 r.

Kolejnym punktem ćwiczeń był wyjazd zebranych na miejsce ćwiczeń praktycznych, gdzie zainscenizowano sytuację zatrzymania sprawców napadu na bank. Według scenariusza trzech zamaskowanych i uzbrojonych sprawców dokonuje napadu na bank i odjeżdża samochodem osobowym drogą krajową w kierunku miejscowości Kołaczyce. Z uwagi na zaistniałą sytuację ustawiony zostaje posterunek blokadowo – zaporowy, który sprawcy omijają skręcając w drogę gminną. Ucieczka sprawców kończy się tuż przed zbiornikiem wodnym „Wróblowa Nr 3”, gdzie dochodzi do uderzenia samochodu w drzewo. W wyniku tego uderzenia jeden ze sprawców doznaje obrażeń i zostaje uwięziony w samochodzie. Drugiego sprawcę po krótkiej wymianie ognia obezwładnia i ujmuje grupa policyjna. Trzeciemu sprawcy pomimo, iż udaje się zbiec, to finał jego ucieczki okazuje się tragiczny w skutkach. Wybierając jako jedyną drogę ucieczki zbiornik wodny, dochodzi do jego utonięcia. W związku z powyższym akcję poszukiwawczą podejmuje grupa płetwonurków KP PSP w Jaśle. W tym czasie na brzegu udzielana jest pomoc medyczna przez zespół SOR w Jaśle poszkodowanemu sprawcy.

Tego typu ćwiczenia odbywają się co dwa lata i mają na celu sprawdzenie i doskonalenie procedur współdziałania powiatowego i gminnych organów kierowania, zgrywanie sił i środków powiatowych służb, inspekcji i straży z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania nałożonych zadań obronnych i działań w warunkach kryzysu.

Starostwo Powiatowe