środa, 17 kwietnia, 2024

– Mamy to! – mówią pielęgniarki i położne. Pani dyrektor jasielskiego szpitala musiała w końcu uznać ich racje

0
– Mamy to! – mówią pielęgniarki i położne. Pani dyrektor jasielskiego szpitala musiała w końcu uznać ich racje
fot. arch.
Udostępnij:

Po po trwających kilka miesięcy burzliwych rozmowach pielęgniarki i położne wywalczyły uznanie posiadanego wykształcenia i w oparciu o nie ustalenie wynagrodzenia zasadniczego.

Wybiórcza uznaniowość w kwestii wynagradzania pielęgniarek i położnych, jaką przyjęła Dyrekcja Szpitala, wprowadziła zrozumiałe niepokoje, generowała konflikty wewnątrz załogi w związku z nierównym traktowaniem etatowych pracowników Szpitala.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Ponownie stoimy przed groźbą strajków pracowniczych w szpitalu w Jaśle. Tym razem chodzi o pielęgniarki i położne

– W trakcie całej kadencji wielokrotnie zwracałam uwagę na brak jasnej i czytelnej polityki kadrowej Szpitala w zakresie kadry medycznej, administracji oraz gospodarki i obsługi. A skoro jej brakuje to można odnieść wrażenie, że podnoszenie albo zaszeregowanie pracowników do poszczególnych kategorii płacowych odbywało i odbywa się nadal „po uważaniu” dyrekcji Szpitala, a nie w oparciu o przyjęte kryteria. W pełni rozumiem jakże trudną sytuację ekonomiczną Szpitala, ale nie można zgodzić się na to, by pracownicy z dnia na dzień byli zaskakiwania zmianami płacowymi niezgodnymi z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń – mówiła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Jaśle radna Ewa Wawro.

Jedno z zadanych pytań, na które starosta Adam Pawluś ma obowiązek odpowiedzieć na piśmie brzmiało:

Czy, kiedy i jakie Zarząd Powiatu podejmie czynności zmierzające do podjęcia skutecznych działań zmierzających do przyjęcia przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jasnej, czytelnej i zrozumiałej dla wszystkich etatowych pracowników Szpitala polityki kadrowej, w tym określenia ścieżki awansu zawodowego i oraz zasad wynagradzania wszystkich grup pracowniczych Szpitala zgodnych z aktualnymi przepisami, w tym zapobieżenia przystąpienia do sporu zbiorowego zapowiadanego przez Zakładowe Organizacji Związkowych działających przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle z dyrekcją Szpitala?

W trakcie negocjacji ustalono, że uznane zostanie wykształcenie pielęgniarek i położnych, które do dnia 31 grudnia 2023 r. złożyły w administracji szpitala dokumentację potwierdzający uzyskany poziom kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie w oparciu o posiadane wykształcenie od 1 stycznia 2024 r. ustalone zostanie wynagrodzenia zasadnicze – przekazała nam po spotkaniu Agnieszka Maksym, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych.

Czy trwająca obecnie kampania wyborcza wymusiła na Zarządzie rozwiązanie problemu? Wygląda na to, że tak, z dnia na dzień bowiem, to co wczoraj było niemożliwe teraz, jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki, zostało uznane. Argumenty pielęgniarek zostały wysłuchane i uznane, bo nie można im było odmówić racji. Szkoda tylko, że trwało to aż kilka miesięcy i okupione było ogromnym stresem pielęgniarek i położnych.

Gratulujemy determinacji w walce o to, co słuszne i się należało tej grupie zawodowej. Brawo WY!

Poniżej pełna treść podpisanego wczoraj porozumienia.

/ws/