czwartek, 18 lipca, 2024

MOPS. Nowy okres zasiłkowy 2024/2025

0
MOPS. Nowy okres zasiłkowy 2024/2025
Udostępnij:

Miejski Ośródek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, że wnioski o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2024/2025 można składać:

  • od 1 lipca br. w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  • od 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle lub za pośrednictwem poczty na adres: MOPS Jasło, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

Jeżeli te kryteria dochodowe zostały przekroczone, to świadczenia będą przyznawane wg zasady „złotówka za złotówkę”.

UMJ