poniedziałek, 6 lutego, 2023

Nagrody dla dyrektorów instytucji kultury

0
Nagrody dla dyrektorów instytucji kultury
Udostępnij:

Małgorzacie Piekarskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Alfredowi Sepiołowi, dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle przyznano, na wczorajszej sesji Rady Miejskiej, nagrody roczne w wysokości 4,5 tys.zł.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dyrektorzy miejskich instytucji kultury mogą otrzymywać nagrodę roczną, po spełnieniu następujących warunków: uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, terminową realizację zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, efektywną realizację zadań i celów statutowych oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2012 rok – poinformował Leszek Znamirowski, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Pierwsza nagroda przyznana została Małgorzacie Piekarskiej, dyrektor MBP w Jaśle, która w pełni wykonała powierzone jej zadania, zarządzając instytucją kultury.

Cele służące popularyzowaniu, rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianie oświaty, nauki i kultury biblioteka realizowała w przykładny sposób, zdobywając uznanie czytelników oraz członków towarzystw działających w Jaśle w sferze kultury – dodaje Znamirowski.

Do licznych zadań biblioteki zrealizowanych przez Małgorzatę Piekarską można zaliczyć między innymi: inwestycje oraz zmiany modernizacyjne, zakup trzech komputerów, laptopa, drukarki, utworzenie nowej strony internetowej, aktywność na serwisach społecznościowych (Youtube i Facebook), przygotowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości ponad 45 tys. zł., które pozwoliły na realizację projektów (m.in. „U-mówmy się na…polski”, czy „Zakup nowości wydawniczych”). Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2012 obsłużyła ponad 11 tys. czytelników, zorganizowano 577 imprez. Przy bibliotece działają liczne kluby czytelnicze i podróżnicze, odbyły się spotkania autorskie, interesujące wystawy, na które przyszło blisko 7 tys. osób („Smaki Podkarpacia”, „Rozświetlić ciemność – wystawa o życiu i pracy Ignacego Łukasiewicza”). MBP została nagrodzona nagrodą główną za najlepiej zorganizowaną akcję społeczną w latach 2010-2011, Superstatuetką Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Drugą nagrodę przyznano dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle Alfredowi Sepiołowi, który kieruje jednostką kultury już od ponad 20-u lat.

Wszystkie zaplanowane oraz powierzone zadania Muzeum realizowało rzetelnie i terminowo, dbając o ich wysoki poziom merytoryczny. Muzeum w 2012 roku realizowało swoje statutowe cele i zadania poprzez gromadzenie i trwałą ochronę dóbr materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego, regionalnego, o wartości historycznej, kulturowej, artystycznej – poinformował Znamirowski.

Muzeum w roku poprzednim między innymi powiększyło swoją kolekcję o 613 cennych eksponatów. Zorganizowano szereg wystaw („Wielkanoc w tradycji Pogórza”, „Spotkanie z Orientem”, „Sekrety Trojaka”, „Barwy Azji”, „W walce o niepodległość 1911-1920 i wiele innych), organizowano lekcje historyczne, oprowadzano grupy dzieci i młodzieży. Już od 22 lat dyrektor Muzeum współpracuje z Muzeum w Trebiszowie. Ponadto Alfred Sepioł udzielił wiele konsultacji dotyczących problematyki etnograficznej w naszym regionie i napisał teksty do Dyplomu Honorowego Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Początkowo miała to być nagroda w wysokości 3,5 tys. zł, ale podczas sesji radny – Janusz Przetacznik złożył wniosek o jej zwiększenie do kwoty 4,5 tys.zł, czyli na tym samym poziomie, co dyrektor Piekarskiej.

W obu tych jednostkach kultury programy zostały zrealizowane wzorowo. Co też zostało zaznaczone w opiniach, które otrzymaliśmy. Różnice nie są zbyt duże. Uważam, że skoro ocena burmistrza jest wysoka i wszystkie te zadania są realizowane prawidłowo, zarówno w przypadku dyrektor Piekarskiej, jak i dyrektor Sepioła, kwoty te powinny być takie same – powiedział Przetacznik.

Wniosek radnego został przyjęty.

Nagrody wypłacane są ze środków na wynagrodzenia danej jednostki. Decyzja o przyznaniu nagrody należy wyłącznie do kompetencji Rady.

Weronika Samborska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj