niedziela, 4 grudnia, 2022

Roczny plan współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

0
Roczny plan współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Udostępnij:

Rada Miejska Jasła na sesji z dnia 28 października br. przyjęła program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego i wolontariatu na rok 2014.
Głównym celem programu jest tworzenie partnerskich stosunków pomiędzy miastem Jasłem a organizacjami pozarządowymi dotyczących wspólnych działań, które mają na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie aktywności społeczeństwa.

Przyjmując Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, miasto deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umocnienia lokalnych działań, stworzenia warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej – informuje burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki.

Do priorytetowych zadań programu zalicza się między innymi: zapewnienie opieki osobom, które z powodu wieku czy choroby potrzebują pomocy innych osób, ale również specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie, tym osobom, które nie mogą go sobie zapewnić, udzielanie schronienia, tymczasowego miejsca do spania w miejscach do tego przeznaczonych (schroniska, domy dla bezdomnych), pomoc osobom niepełnosprawnym, wsparcie aktywności osób starszych, organizowanie konkursów, koncertów, warsztatów oraz innych działań związanych z kulturą i sztuką, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych oraz walka z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i papierosów wśród dzieci i młodzieży.

Wartość projektu to blisko 2 miliony złotych, gdzie kwota 1761 000 zł przeznaczona będzie na działania związane z pomocą społeczną, 80 000 zł na kulturę i sztukę, 10 000 zł na działalność związaną z mniejszościami narodowymi oraz 130 000 zł na działanie przeciw alkoholizmowi, narkomanii i patologiom społecznym.

Współpracę koordynować będzie Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Weronika Samborska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj