sobota, 10 grudnia, 2022

Nagrody Zarządu dla nauczycieli odchodzących na emeryturę

0
Nagrody Zarządu dla nauczycieli odchodzących na emeryturę
Udostępnij:

W dniu 22 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nagrody Zarządu Powiatu czterem nauczycielkom ze szkół ponadpodstawowych, które przechodzą na emeryturę.

Nagroda jest podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie w pracę zawodową,  za wysiłek włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami, a także za serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.

Nagrodę Zarządu Powiatu w Jaśle otrzymały:  Romana Żółtek – nauczyciel Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Mirosława Nowotyńska – Strojek nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w  Jaśle oraz Małgorzata Szot i Barbara Wodyńska – nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 w  Jaśle.

Romana Żółtek to nauczycielka z 45 letnim stażem pracy, która od 1994 r. pracuje w Zespole Szkół usługowych i Spożywczych, jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Osiąga dobre wyniki nauczania, potwierdzone wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Współorganizowała imprezy kulturalne oraz konkursy szkolne o charakterze zawodowym, przygotowywała ekspozycję podczas Giełdy Zawodów i Pikniku Zawodowego, a także uczennice do konkursów m.in. „Wszystko dla kobiet”, Najlepszy  Uczeń w Zawodzie Cukiernik.  Przeprowadziła również warsztaty pt. „Zdrowe odżywianie” dla uczniów szkół podstawowych. 

Mirosława Nowotyńska – Strojek była przez wiele lat nauczycielem przedmiotów zawodowych w technikum, a obecnie jest nauczycielem matematyki i podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle. Ma uprawnienia doradcy zawodowego. Osiąga bardzo dobre wyniki jako dydaktyk, wychowawca i opiekun młodzieży. Systematycznie przygotowuje uczniów do egzaminów w ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Rezem z uczniami bierze udział w przedsięwzięciach, konkursach, konferencjach i warsztatach związanych z ochroną środowiska organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i inne instytucje. Współorganizuje Dni Otwarte Szkoły i konkursy szkolne, np. konkurs ekologiczny „Natura 2000”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, czy Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Chemiczny.

Małgorzata Szot jest nauczycielem z 40-letnim stażem pracy, uczy przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 4 w  Jaśle. Osiąga dobre wyniki w pracy wychowawczej i dydaktycznej, co potwierdzają wyniki egzaminów z przygotowania zawodowego. Działalność ta często wykraczała poza obowiązki służbowe. Współpracowała przy tworzeniu Księgi Pamiątkowej 40-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych. Prowadzi Szkolne Koło PTSM i współpracuje z Zarządem Oddziału PTSM w Krośnie. Corocznie uczestniczyła w Komisjach Maturalnych i Egzaminach Zawodowych pełniąc funkcję przewodniczącej. Przygotowuje młodzież i uczestniczy z reprezentacją szkoły w konkursach oraz imprezach turystycznych. Posiada uprawnienia kierownika obozów wędrownych, kierownika placówek wypoczynku i kierownika wycieczek szkolnych.

Barbara Wodyńska jest nauczycielem – bibliotekarzem w Zespole Szkół nr 4 w  Jaśle z 41-letnim stażem pracy. W ciągu pracy pedagogicznej dała się poznać jako nauczyciel wiążący wysokie przygotowanie merytoryczne z umiejętnościami wychowawczymi. Pozyskuje książki dla biblioteki m.in. w drodze darowizn i bonusów. Inspiruje czytelników, m.in. poprzez organizowanie różnorodnych form wizualnej reklamy książki. Jej działalność wykracza poza obowiązki służbowe, m.in. współpracuje ze Szkolnym Kołem PCK, Spółdzielnią uczniowską „Ptyś”, Samorządem Szkolnym i innymi bibliotekami. Współpracowała przy tworzeniu Księgi Pamiątkowej 40-lecia i 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych. Przygotowuje materiały do konkursów i olimpiad, w których uczniowie biorą udział, uzyskując wysokie miejsca. Corocznie uczestniczyła w Komisjach Maturalnych i Egzaminach Zawodowych pełniąc funkcję przewodniczącej. Od 2006 r. jest stałym protokolantem Rad Pedagogicznych.

Starosta Jasielski wręczając nauczycielkom nagrody i drobne upominki, życzył im, aby czas emerytury był czasem entuzjazmu i kreatywności, czasem, który będzie poświęcony na realizację swoich marzeń i pasji.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj