sobota, 18 maja, 2024

O kierunkach rozwoju Jasła powinni decydować jego mieszkańcy

0
<strong>O kierunkach rozwoju Jasła powinni decydować jego mieszkańcy</strong>
Udostępnij:

Jasło należy do grona miast, przed którymi, w kontekście dalszego rozwoju, stoi obecnie całe mnóstwo wyzwań. Jednym z nich jest opracowanie spójnych działań, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjałów miasta jako bazy rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W miniony wtorek (7 listopada br.) jaślanie podzielili się swoimi opiniami w tej materii z ekspertami w dziedzinie tworzenia strategii miejsc. Warsztaty dotyczące przyszłości Jasła odbyły się w Generatorze Nauki GEN.

Chcemy kreować miasto dla nas. Nie dla mnie jako burmistrza, tylko dla wszystkich jego mieszkańców, którzy właśnie tutaj widzą swoją przyszłość. Stąd też postanowiliśmy zaprosić szeroką grupę mieszkańców do udziału w tych warsztatach, w szczególności ludzi młodych. Mamy spore doświadczenie w realizacji projektów partycypacyjnych, szczególnie  z młodymi ludźmi. Młodzież ma swoje wyobrażenie o mieście, w którym kiedyś chciałaby zostać i zamieszkać. Te wyobrażenia chcemy wcielać w życie – przekonywał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Opracowanie właściwie skrojonego na przyszłe lata i dopasowanego pod potrzeby mieszkańców planu działań miasta jest zadaniem niezwykle wymagającym. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Mateusz Zmyślony, który ma ogromne doświadczenie w tworzeniu skutecznych strategii rozwoju miast i regionów wie (autor strategii rozwoju dla blisko stu polskich miast). W ramach wykładu, będącego wprowadzeniem do zagadnienia, przedstawił on główne założenia strategii rozwoju dla Bielska-Białej i Pleszewa jako modelowych przykładów, które w pewnym zakresie mogą stanowić punkt odniesienia do opracowania planów dla Jasła. Wygłaszanym przez eksperta tezom z uwagą przysłuchiwało się kilkudziesięcioosobowe audytorium, w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych, lokalni przedsiębiorcy i pracownicy samorządowi, na czele z Ryszardem Pabianem, burmistrzem Jasła.

Kluczowym elementem spotkania „Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” były warsztaty, podczas których mieszkańcy miasta mogli dzielić się swoimi pomysłami na rozwój miasta. Pod czujnym okiem ekspertów (Mateusza Zmyślonego i Jakuba Perkowskiego) jaślanie dokonali kompleksowej analizy mocnych i słabych stron swojego miasta. Warsztaty realizowane były w ramach czterech bloków tematycznych: edukacja, kultura, turystyka i gospodarka. Po części warsztatowej wydarzenia odbyło się jego podsumowanie.  

Zdaniem Mateusza Zmyślonego kluczem do właściwego określenia kierunków rozwoju każdego miasta jest wykreowanie jego nowej tożsamości, w ścisłym odniesieniu do historii i dziedzictwa mieszkańców. Przekonywał również, że nikt inny, jak tylko mieszkańcy Jasła powinni wziąć na siebie odpowiedzialność zaprojektowania swojego miasta na nowo. To jaślanie muszą wymyślić miasto, które będzie dobrym miejscem do życia, nie tylko dla nich, lecz przede wszystkim dla przyszłych pokoleń mieszkańców Jasła. Dlatego też władze samorządowe z wielką uwagą powinny wsłuchiwać się w to, co do powiedzenia na temat rozwoju Jasła, mają jego zwykli obywatele.

Warsztaty „Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” realizowane są ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EGO 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Urząd Miasta w Jaśle